ศบค.เผย พ.ค. ต่างชาติบินเที่ยวไทย 5 แสนคน 10 ประเทศมามากสุด

สนามบินสุวรรณภูมิ
(Photo by Jack TAYLOR / AFP/File Photo)

ศบค.เผย พ.ค.เดือนเดียวต่างชาติแห่บินเข้ามาเที่ยวไทยผ่านท่าอากาศยานกว่า 5.1 แสนคน เปิดชื่อ 10 ประเทศเข้ามาเที่ยวมากสุด มีทั้งสิงคโปร์ อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา สหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย ส่วนยอดลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass ล่าสุดทะลุเกิน 7.7 แสนรายแล้ว คาดหลังจากนี้จะเข้ามาอีก 5 แสนคน/เดือน 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ประจำวันว่า สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ 3,854 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,223,067 ราย หายป่วยแล้ว 2,205,476 ราย เสียชีวิตสะสม 8,300 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย

ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,446,502 ราย หายป่วยแล้ว 4,373,970 ราย เสียชีวิตสะสม 29,998 ราย

ตัวเลขผู้ป่วยโควิด 30 พ.ค.2565

ผู้ป่วยโควิด ป่วยหนักและเสียชีวิต

ตัวเลขผู้เสียชีวิตทุกพื้นที่เหลือหลักเดียว

ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต แนวโน้มยังคงลดลง โดยผู้เสียชีวิต 26 รายในวันนี้เป็นกลุ่ม 608 จำนวน 25 ราย คิดเป็น 96% และยังไม่ได้รับวัคซีน 23 ราย

และเมื่อแยกตามพื้นที่พบว่า ผู้เสียชีวิตในแต่ละพื้นที่เหลือตัวเลขแค่หลักเดียวทั้งหมด โดยอยู่ในภาคอีสานรวม 8 ราย ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 5 ราย กรุงเทพมหานคร 5 ราย ภาคเหนือ 4 ราย จังหวัด ปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย และภาคใต้ที่ภูเก็ต 1 ราย

โดยปัจจัยเสี่ยงยังมาจากโรคมะเร็ง โรคไต อ้วน หลอดเลือดสมอง หัวใจ และติดเตียง

ผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 30 พ.ค. 2565

อัตราการครองเตียง ณ วันที่ 30 พ.ค. 2565

ขณะที่อัตราการครองเตียง 10 อันดับแรก สำหรับผู้ป่วยปอดอักเสบ กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบมากสุดจำนวน 89 ราย อัตราการครองเตียง 14.50% แต่จังหวัดที่มีเปอร์เซ็นต์การครองเตียงมากที่สุดเป็นจังหวัดจันทบุรี จากจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบจำนวน 29 ราย อัตราการครองเตียง 38.40%

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร 1,655 ราย รองลงมาเป็นขอนแก่น 101 ราย บุรีรัมย์ 94 ราย กาฬสินธุ์ 84 ราย สมุทรสาคร 82 ราย ชลบุรี 79 ราย สมุทรปราการ 76 ราย สุรินทร์ 70 ราย นครพนม 68 ราย และสุพรรณบุรี 67 ราย

10 จังหวัดป่วยโควิดสูงสุด

ส่วนผู้มารับวัคซีน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 5,569 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 16,945 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 45,480 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 29 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 137,590,155 โดส

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,731,873 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 52,627,141 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 28,231,141 ราย

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าไทยผ่าน Thailand Passผ่าน

ลงทะเบียนเข้าไทยแล้วกว่า 7.5 แสนคน

สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่านระบบ Thailand Pass ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-29 พฤษภาคม 2565 มีจำนวน 755,901คน อนุมัติแล้ว 736,119 คน ไม่ผ่านการอนุมัติ 15,511 คน รอการพิจารณา 4,271 คน

ผู้เดินทางเข้าไทยผ่านท่าอากาศยาน

 

พ.ค.เดือนเดียวบินเที่ยวไทย 5.1 แสนคน สิงคโปร์มามากสุด

และเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร ผ่านทางท่าอากาศยานหรือเดินทางโดยเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 1-29 พฤษภาคม 2565 มีจำนวน 515,663 ราย โดย 10 ประเทศที่เดินทางเข้ามามากที่สุดเป็นสิงคโปร์ จำนวน 75,064 คน รองลงมาเป็นอินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และเกาหลีใต้ (ตามตาราง)

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ณ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. มียอดผู้ติดเชื้อรวม 531,678,528 ราย อาการรุนแรง 37,652 ราย รักษาหายแล้ว 502,505,590 ราย และเสียชีวิต 6,310,915 ราย

ส่วนอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 85,716,214 ราย 2.อินเดีย จำนวน 43,155,749 ราย 3.บราซิล จำนวน 30,953,579 ราย 4.ฝรั่งเศส จำนวน 29,479,438 ราย 5.เยอรมนี จำนวน 26,286,888 ราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก จากจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,446,502 ราย

10ประเทศเข้าไทยมากสุด

ตั้งแต่ต้นปีอินเดียเข้ามาเที่ยวไทยแสนคน

ศบค.ยังรายงานเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและระบบ Thailand Pass พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 พ.ค. 65 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยอันดับ 1 คือ อินเดีย จำนวน 100,884 คน ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ มีเที่ยวบินรองรับการเดินทางเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย รวมทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ และออสเตรเลียมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ททท.มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยเฉลี่ย 3,000 คนต่อวัน ผ่านการกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอินเดีย ทั้งการวางแผนเปิดเส้นทางบินเชื่อมโยงพื้นที่ใหม่ ๆ ระหว่างอินเดียและไทย ส่งเสริมการตลาดร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ เพื่อกระตุ้นการเดินทางช่วงปลายปี’65 โดยเจาะกลุ่มความสนใจพิเศษ พร้อมขยายความร่วมมือกับบริษัทวางแผนงานแต่งงานในอินเดีย วางแผนนำคู่แต่งงานชาวอินเดียกว่า 400 คู่มาจัดงานในไทยปลายปีนี้

ททท.ยังคาดการณ์ว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาไทยไม่น้อยกว่า 5 แสนคนต่อเดือน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ 3 แสนคนต่อเดือน สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งรวมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลทั้งยุโรปและสหรัฐ เชื่อว่าจะมากกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน