สมาคมรถโดยสารส่อลดเที่ยววิ่ง ทยอยปิดกิจการ เหตุน้ำมันแพง

ขสมก.

สมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย ออกประกาศขอโทษผู้ใช้บริการรถโดยสาร ที่ไม่สามารถแบกรับต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเที่ยวละ 1,400 บาท อาจต้องมีการลดเที่ยววิ่งลง และทยอยหยุดเดินรถบางเส้นทาง วอนรัฐเร่งพยุงธุรกิจการเดินรถเพื่อประชาชน

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เปรียบเทียบค่าโดยสารเมื่อปี 2562 ที่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละประมาณ 27 บาท จนถึง ณ เวลานี้ ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ 34 บาท ปรับเพิ่มขึ้นถึงลิตรละ 7 บาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นเที่ยวละประมาณ 1,400 บาท โดยเฉลี่ยหากวิ่งวันละ 50 เที่ยว ต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นกว่าวันละประมาณ 70,000 บาท

ประกอบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่ทยอยปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางต้องทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อให้สามารถเป็นช่องทางการเดินทางที่ประหยัด และสะดวกที่สุดแก่ประชาชน พร้อมทั้งพยายามขอให้ภาครัฐพิจารณาแนวทางการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการใช้อัตราโครงสร้างค่าโดยสารที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เมื่อปี 2548 ซึ่งเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

แต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลไม่มีทีท่าจะให้การเหลียวแลแต่อย่างใด ขณะที่การขนส่งทางอากาศ และทางน้ำได้มีการปรับค่าโดยสารกันไปแล้วก่อนหน้านี้

นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยกล่าวว่า มาตรการที่กรมการขนส่งทางบก ให้ความช่วยเหลือผ่านบริษัท ขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.) นั้น ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ใด ๆ บริษัท ขนส่ง จำกัด ยังคงเดินหน้าเก็บค่าบริการต่อเที่ยวตามปกติ และยังคงเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าที่มีผลต่อเฉพาะรถร่วมบริการขนส่ง บ้างเล็กน้อย แต่ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืนและต่อทั้งระบบของรถโดยสารประจำทาง อีกทั้งยังมิใช่แนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างถูกต้องและยั่งยืน

ในนามนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยจึงขอเป็นตัวแทนในการกล่าวขอโทษประชาชนผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสารในชีวิตประจำวัน ว่าผู้ประกอบการรถโดยสารจะพยายามยืนหยัดเพื่อเคียงข้างการให้บริการให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้ โดยระหว่างที่ยังไม่มีทางออกในการแบกรับต้นทุนนี้ อาจต้องส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบในความไม่สะดวกในการใช้บริการเนื่องจากบรรดาผู้ประกอบการต้องลดเที่ยววิ่งลงและทยอยหยุดการให้บริการในบางเส้นทาง ซึ่งเป็นทางเลือกทางสุดท้ายก่อนที่อาจต้องปิดกิจการถาวรในที่สุด

และขอขอบคุณประชาชนผู้โดยสารทุกท่าน ที่เข้าใจและเป็นกำลังใจในการประกอบการเดินรถโดยสารของไทยมาโดยตลอด นายพิเชษฐ์กล่าวในที่สุด