วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ราชการหยุดต่อเนื่อง 9 วัน มีวันไหนบ้าง

ปฏิทิน
PHOTO : Andreas Lischka from Pixabay

เดือนกรกฏาคมรัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษต่อเนื่อง ครั้งละ 4 วัน และ 5 วัน เปิดปฏิทินวันหยุด-วันสำคัญ-วันพระ เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2565 มีวันไหนบ้าง 

ใครที่มีแพลนออกทริปต่างจังหวัดยาว ๆ เรียกได้ว่าเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะในเดือนนี้มีวันหยุดที่ติดกับวันเสาร์-อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 4-5 วันเลยทีเดียว โดยมีทั้งช่วงกลางเดือนและปลายเดือน “ประชาชาติธุรกิจ” สรุปมาให้ ดังนี้

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2565

 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 : วันเข้าพรรษา
 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (13-17 กรกฎาคม)
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (28-31 กรกฎาคม)

วันสำคัญเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และวันชาติอเมริกา
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 : วันจูบสากล
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 : วันพูดความจริง
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพระเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

รู้จักวันอาสาฬหบูชา

สำหรับวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ รวมถึงมีกิจกรรมเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาเย็นอีกด้วย

รู้จักวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาหรือการเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศล รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรมตลอดพรรษากาลตลอด 3 เดือน

รู้จักวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต