กทม. วาง 5 แนวทางรักษาความปลอดภัยนักเรียน ตามจุดเสี่ยงภัย 463 จุด

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครว่า

กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการดำเนินการ 5 มาตรการ คือ

1. สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้อง CCTV หากตรวจพบว่ามีสภาพชำรุด ภาพไม่ชัดเจน ให้เปลี่ยนกล้องให้มีความคมชัดและประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนและตรวจสอบการติดตั้งไม่ให้ทิศทางของมุมกล้องเกิดช่องว่างของระยะมุมกล้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง2. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ดำเนินการแก้ไขกรณีกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่โดยรอบรั้วโรงเรียนยื่นบดบังแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าส่องสว่างและมุมกล้อง เพื่อให้แสงสว่างสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้และไม่บดบังทิศทางของกล้อง CCTV

3. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณทางเดินรอบ ๆ โรงเรียนรวมถึงบริเวณใกล้เคียง เวลา 05.00 – 06.00 น. ประสานงานตรวจตราร่วมกับ สน.ท้องที่

4. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ภายในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่นั้น ๆ ให้ทางสำนักงานเขตจัดอบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด โดยขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจจัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้ คำแนะนำ รวมไปถึงซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานภายในพื้นที่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เน้นย้ำการทำงานร่วมกันของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยชี้ให้เห็นว่าการปราบปรามที่ดีที่สุดคือการป้องกัน รวมไปถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้ไม่เป็นสถานที่เปลี่ยว ซึ่งผู้อำนวยการเขตเป็นแกนหลักในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่

สำหรับจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวน 463 จุด แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1.บริเวณพื้นที่รกร้าง 12 แห่ง 2.อาคารร้าง 6 แห่ง 3.สะพานลอยคนข้าม 66 แห่ง 4.สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 46 แห่ง 5. จุดอับ จุดมืด จุดอับสายตา 88 แห่ง 6.โรงเรียน – สถานศึกษา 64 แห่ง และ 7.อื่น ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย เปลี่ยว ช่วงกลางคืน ฯลฯ 181 แห่ง


โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจจะตรวจจุดเสี่ยงและจุดตู้เขียว เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรม สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ตรวจสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด (CCTV) ป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ดูสภาพแวดล้อม เช่น ไม่ให้ต้นไม้บดบังแสงไฟ บดบังกล้องวงจรปิด (CCTV) และดูความสะอาดของพื้นที่ รวมถึงกำหนดให้มีตู้เขียวประจำจุดเสี่ยง และติดตั้งป่ายประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันอาชญากรรม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ