ศูนย์จีโนมฯเผยผลติดโอมิครอน 7 สายพันธุ์ย่อย “กทม.-ปริมณฑล” รอบ 1 เดือน

โควิด

ศูนย์จีโนมฯ รพ.รามาธิบดี เผย 100 ตัวอย่าง ผู้ติดเชื้อโควิดในรอบ 1 เดือน พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล พบสายพันธุ์โอมิครอนย่อย BA.4 กว่าร้อยละ 54.3

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics เปิดเผยผลการถอดรหัสพันธุกรรม สิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จำนวน 100 ตัวอย่าง พบเชื้อโควิด-19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.1 ร้อยละ 2.2, BA.2 ร้อยละ 13, BA.4 ร้อยละ 54.3, BA.5 ร้อยละ 26.1 และ BA.2.12.1 ร้อยละ 4.3 ยังไม่พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5.3.1 และ BA.2.75

และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิของ BA.4 และ BA.5 จากทั่วโลกมากพอที่จะสรุปว่าโอมิครอน 2 สายพันธุ์ย่อยมีความรุนแรงในการก่อโรค หรือมีผลให้ต้องเข้ารักษาตัวใน โรงพยาบาล หรือเสียชีวิต ต่างกันหรือไม่

ทั้งนี้ข้อความระบุว่า ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาล รามาธิบดี ดำเนินการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole SARS-CoV-2 genome sequencing) และจีโนไทป์ (MassARRAY Genotyping) มาตลอด 2 ปี เพื่อตรวจสอบสายพันธุ์และการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019 อันมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพรวมทั้งการปรับเปลี่ยน “ยาต้านไวรัส” และ “แอนติบอดีสังเคราะห์(monoclonal antibody)” เพื่อการรักษาอย่างจำเพาะ (precision medicine) ให้สอดคล้องกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่ผู้ป่วยกำลังติดเชื้อ

จากการถอดรหัสพันธุกรรมสิ่งส่งตรวจจาก โรงพยาบาล ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จำนวน 100 ตัวอย่าง พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.1 ร้อยละ 2.2, BA.2 ร้อยละ 13, BA.4 ร้อยละ 54.3, BA.5 ร้อยละ 26.1 และ BA.2.12.1 ร้อยละ 4.3 โดยยังไม่พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5.3.1 และ BA.2.75

สำหรับโอมิครอน BA.4 และ BA.5 พบครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้ในเดือนมกราคม 2565 จากนั้นได้มีแพร่ระบาดไปทั่วโลก

สัดส่วนการแพร่ระบาดของ BA.4 และ BA.5 ในแต่ละประเทศแตกต่างกัน
ประเทศแอฟริกาใต้ พบ BA.4>BA.5 ในสัดส่วน 4 ต่อ 1 (ภาพ1)
ประเทศโปรตุเกส พบ BA.5>BA.4 ในสัดส่วน 4 ต่อ 1 (ภาพ2)
ประเทศสหราชอาณาจักร พบ BA.4>BA.5 ในสัดส่วน 2.3 ต่อ 1 (ภาพ3)
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบ BA.4>BA.5 ในสัดส่วน 1 ต่อ 1 (ภาพ4)
ประเทศไทย พบ BA.4>BA.5 ในสัดส่วน 4.4 ต่อ 1 (ภาพ5)

จากกราฟที่ 1-5 จะสังเกตได้ว่าแต่ละประเทศยอดกราฟหรือพีกของจำนวนผู้ติดเชื้อ BA.4/BA.5 และ BA.2.12.1 จะต่ำกว่าพีกผู้ติดเชื้อ BA.1/BA.2 ต่างจากประเทศไทย ที่จำนวนผู้ติดเชื้อ BA.4 ขณะนี้มีพีกสูงกว่า BA.1 และ BA.2 ที่ระบาดผ่านมาในอดีต

BA.4 ที่ระบาดในประเทศไทยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมามีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด (relative growth advantage) ถึง 157% เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน (BA.5) (ภาพ8)

BA.4 กลายพันธุ์ต่างจาก BA.5 จำนวน 7 ตำแหน่ง (ภาพ6)
BA.5 กลายพันธุ์ต่างจาก BA.4 จำนวน 1 ตำแหน่ง (ภาพ6)
บริเวณหนาม BA.4 กลายพันธุ์ต่างจาก BA.5 จำนวน 1 ตำแหน่ง (ภาพ7)

ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิของ BA.4 และ BA.5 จากทั่วโลกมากพอที่จะสรุปว่าโอมิครอนสองสายพันธุ์ย่อยมีความรุนแรงในการก่อโรค หรือมี “severity” (เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ เสียชีวิต) ต่างกันหรือไม่