กรมปศุสัตว์ ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภคชาวไทย แนะเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งปลอดภัย

“หมูเถื่อน” หรือเนื้อสุกรที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศและกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ กรมปศุสัตว์ มีความห่วงใยผู้บริโภคชาวไทย ในความปลอดภัยอาหาร และไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง 

เนื้อสุกรลักลอบเหล่านี้ เป็นเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย ผู้บริโภคจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน และอาจเป็นพาหะนำโรคระบาดเข้ามาในประเทศไทย โดยโรคระบาดที่สำคัญ อาทิ โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African swine fever : ASF) และโรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease : FMD) ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทย และเสี่ยงต่อความปลอดภัยในอาหารของผู้บริโภค

ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ กำลังสอบสวนสืบสวนติดตามว่ามีการลักลอบนำ “หมูเถื่อน” ส่งขายตามร้านค้า แหล่งจำหน่าย หรือสถานที่ตัดแต่งใด โดยร่วมมือกับตำรวจเข้าติดตามถึงสถานที่ดังกล่าว หากตรวจสอบพบว่า เนื้อสุกรเหล่านั้นไม่มีแหล่งที่มา หรือมาจากการลักลอบนำเข้า จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ฉะนั้นจึงขอฝากเตือนผู้ที่ลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน หรือผู้ที่สนับสนุนโดยการซื้อและนำมาจำหน่ายให้ผู้บริโภค ให้หยุดการกระทำที่ผิดกฎหมายนี้ทันที

สำหรับผู้บริโภค แนะนำให้เลือกซื้อเนื้อสุกรจากสถานที่หรือแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ และมั่นใจได้ว่าไม่มีการนำเนื้อสุกรเถื่อนมาจำหน่าย ในส่วนของกรมปศุสัตว์ มีโครงการที่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค คือ โครงการ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งกรมมีการรับรองว่าเนื้อสุกรหรือเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายนั้นปลอดภัยได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ว่ามาจากฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน และมาจากโรงชำแหละที่ถูกสุขอนามัย โดยให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจและสบายใจได้ว่า ได้บริโภคเนื้อสุกรของไทยที่ผลิตได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในอาหารอย่างแน่นอน

Advertisement

ด้าน ธุรกิจบริการอาหาร หรือ Food Service ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่า เนื้อสุกรเหล่านั้นมาจากแหล่งผลิตในประเทศหรือมีการลักลอบนำเข้า หากมีเบาะแสว่าเนื้อสุกรที่ซื้อมาใช้สำหรับนำไปตัดแต่งหรือนำไปแปรรูป เพื่อให้ประชาชนบริโภคอาจไม่ใช่เนื้อสุกรในประเทศ ขอให้แจ้งผ่านช่องทางของกรมปศุสัตว์ ที่สายด่วนแจ้งโรคระบาดกรมปศุสัตว์ call center 06-3225-6888 หรือแอปพลิเคชั่น DLD4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

สุดท้ายนี้ ขอฝากไปถึงผู้ประกอบการ หากดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและนำสินค้าเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ย่อมทำให้ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรกรผู้เลี้ยงก็จะมีกำลังใจในการผลิตสุกรที่มีคุณภาพ ส่งต่อไปยังผู้บริโภคให้ได้รับประทานเนื้อหมูที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์