สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน “บ้านสองพี่น้อง” ชุมชนจัดการตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง”

จากชุมชนที่ดำรงชีวิตอยู่แบบเดิมๆไม่มีการปรับตัวหรือพัฒนาอาชีพ และไม่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่จากภายนอก จนกลายมาเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน


แต่การเปิดใจยอมรับที่เริ่มจากผู้นำ ชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐ ที่พร้อมใจกันลุกขึ้นมาเปลี่ยนทำให้วันนี้ชุมชนแห่งนี้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากพลังเล็กๆในชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนา พวกเขาเริ่มต้นก้าวแรกอย่างไร ติดตามชมได้ในสารคดีนี้

 

https://youtu.be/TI_38DfbWxo