สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.15 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ “ต้นแบบปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน”

การใช้สารเคมีในการทำการเกษตรนอกจากก่อปัญหาให้กับผู้บริโภคแล้วยังส่งผลย้อนกลับสู่ตัวเกษตรกรในรู้แบบสารเคมีตกค้าง ส่งผลต่อสุขภาพเป็นวงกว้าง ชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสำราญตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในอดีตก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน


แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้รณรงค์ให้คนในชุมชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร จนปัจจุบันพัฒนาจนกลายเป็นต้นแบบแปลงปลูกผักอินทรีย์ที่ประสบผลสำเร็จ สามารถขายได้ตลอดทั้งปี ทั้งในตลาดชุมชนและซุปเปอร์มาร์เก็ต

ชุมชนไหนยังใช้เคมีลองดูตัวอย่างดีๆ ของการลดเคมีในการเกษตรได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ “ต้นแบบปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน”

#ผักอินทรีย์ #ลดเคมี #ผักปลอดสารพิษ #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #หนองบัวลำภู