สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep23 มะม่วงบ้านแฮด จ.ขอนแก่น รวมกลุ่มผลิตนอกฤดู ส่งออกมากว่า 3 ทศวรรษ

“เมื่อก่อนปลูกแบบชาวบ้านเฉยๆ ไม่เน้นเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ไม่มีกระบวนการผลิต ไม่มีกระบวนการลดต้นทุน ไม่มีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว จึงมาเน้นเรื่องการถ่ายทอดความรู้ องค์ความรู้ ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตเราได้มีโอกาสรวมกลุ่มสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม 15 ราย เพิ่มมาเป็น 29 ราย แล้วปี 59 เป็น 52 ราย”