สภาผู้บริโภคฟ้องศาลปกครองเพิกถอนมติ กสทช.ควบรวมทรูดีแทค

สภาผู้บริโภคฟ้องศาลปกครองเพิกถอนมติ กสทช.ควบรวมทรูดีแทค ชี้มูลฟ้องทั้งก่อนลงมติ ระหว่างพิจารณามติ และการดำเนินการออกมาตรการพิเศษ/เงื่อนไขเฉพาะ เหน็บทีฟุตบอลโลกไม่มีอำนาจ แต่อยากอนุมัติ 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า เหตุฟ้องดังกล่าวนี้มีสองประเด็น คือการฟ้องตั้งแต่ 25 มกราคม ตั้งแต่ผู้ควบรวมยื่นเอกสารให้ กสทช.รับทราบ มาถึงวันที่ กสทช.พิจารณา “รับทราบ” จนถึงระหว่างการพิจารณาลงมติพิเศษ ที่มีการลงคะแนน 2 : 2 : 1 เท่ากัน ควรมีการพิจารณาใหม่

ประเด็นที่สองคือเรื่องของการดำเนินการ หลังจากนั้นที่มีการมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาจากการลงมติ แต่ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งกระทบกับผู้บริโภคกว้างขวาง

Advertisement

“วันนี้สิ่งที่มายื่น คำฟ้องเพื่อให้เพิกถอนมติ ขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลมีการพิพากษา เพื่อว่าหากยังไม่มีการพิพากษาแล้วบริษัทไปดำเนินการควบรวมอาจจะกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากศาลพิพากษาว่าคำสั่ง กสทช.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะฉะนั้นเราจึงมายื่นฟ้องเพื่อให้นำไปสู่การเพิกถอนมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 อย่างเป็นทางการต่อศาลปกครอง”

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงฟุตบอลโลกด้วยว่า สิ่งที่อยากเห็นคือ อยากให้ กสทช.ดำเนินการตามอำนาจที่ตัวเองมี ไม่ใช่ในระดับ “รับทราบ” อยากให้ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองจริง ๆ หากดูกรณีบอลโลก กสทช.ไม่ได้มีอำนาจอะไรเลย แต่ก็อยากใช้ ขณะที่การควบรวมทั้งศาลและกฤษฎีกาต่างระบุว่า กสทช.มีอำนาจเต็มที่ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติดีลทรู-ดีแทค

ด้านนายสมชาย อามีน และนายจิณณะ แย้มอ่วม ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและคดีปกครอง เป็นผู้ช่วยเหลืองานคำฟ้องในกรณีนี้ ทั้งสองเปิดเผยว่า

Advertisement

ผู้ฟ้องคดีในวันนี้แบ่งเป็น 5 ราย รายที่หนึ่ง คือ สภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นองค์กรตัวแทนผู้บริโภคตามกฎหมาย ซึ่งสามารถยื่นฟ้องแทนผู้บริโภคได้ ส่วนผู้ฟ้องรายที่ 2-5 เป็นผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบทั้งฝั่งผู้บริการทั่วไปและฝั่งธุรกิจ ทั้งหมดนี้เป็นผู้สนับสนุนให้ฟ้องคดีกว่า 2,022 ราย

“การฟ้องลักษณะนี้เป็นการฟ้องเพื่อคนจำนวนมาก จึงไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ฟ้องมากไปกว่านี้ แม้จะมีผู้ฟ้องเพียง 5 คน สำคัญประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องขอให้ศาลคุ้มครองการควบรวมกิจการ”