ดีอีเอส เล็งประสานจัดหาคอมพิวเตอร์ 13 ล้านเครื่อง แจกเด็กและเยาวชน

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส

ชัยวุฒิ เผย แผนพัฒนาดิจิทัล 5 ปี ยกระดับไทยแลนด์ 4.0 สู่ “สมาร์ตไทยแลนด์” เล็งช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลพร้อมช่วยจัดหาคอมพิวเตอร์ให็ ศธ. แจกเด็กและเยาวชน 13 ล้านเครื่อง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดสัมมนาและนิทรรศการ “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond” ในช่วงวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากจะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอีก 10-20 ปี ข้างหน้าต่อจากนี้

อย่างไรก็ตาม นายชัยวุฒิ กล่าวถึง แผนปฏิบัติการ 5 ปี ระยะถัดไปคือ ปี 2566-2570 ว่าระยะต่อไปจะไม่เป็นไทยแลนด์ 4.0 แล้ว แต่จะเป็น “สมาร์ตไทยแลนด์” ที่เทคโนโลยีจะต้องเข้าไปอยู่ในทุกเรื่องให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแผนต่อไปจะเป็นการที่ภาครัฐจะต้อง Full Transformation โดยภาครัฐหรือ สพร. จะเริ่มเปลี่ยน 2,000 ระบบงานเข้าสู่ดิจิทัล

นายชัยวุฒิยังกล่าวด้วยว่า ได้คุยกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาสักระยะหนึ่งแล้ว พบว่าเด็กไทยมีความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลสูง โดยเฉพาะคนฐานะไม่ดี จึงคุยกันว่าอยากหาเงินมาช่วยซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน จึงได้คุยกับทาง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าจะใช้เงินจากกองทุน USO ซึ่งอยู่ในระหว่างปลุกปั้นอยู่ และอยู่ในแผนปฏิบัติการแล้ว ต้องเสนอและคุยกับ กสทช. อีกครั้ง

“อย่าใช้คำว่าแจก แต่มีแผนที่จะช่วยซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสใช้ ส่วนการจัดสรรอย่างไรให้เป็นเรื่องของทางศึกษาธิการ”

โดยคาดว่าจะเริ่มในปี 2566 ซึ่งมีการเสนอไว้ทั้งหมด 13 ล้านเครื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีการดำเนินการแบบทยอยจัดสรร นายชัยวุฒิย้ำว่า บทบาทของดีอีเอสเป็นแค่ผู้ประสานเท่านั้น

นอกจากนี้ ภายในงาน “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด : Thailand 4.0 The Future and Beyond” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หลากหลายหัวข้อ ได้แก่

  1. ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลในยุค Thailand 4.0
  2. ปรับตัวอย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
  3. พลิกมุมคิดธุรกิจดิจิทัลของไทยในอนาคต
  4. รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ในโลกปัจจุบัน
  5. Start Up จากบ้านนอกสู่แสนล้าน
  6. Start อย่างไรให้ Up
  7. แนวโน้ม และโอกาสของ Digital Startup ไทย
  8. เทรนด์อาชีพ ตอบโจทย์โลกอนาคต
  9. Thailand 4.0 เปิดโลก Metaverse