“ชัยวุฒิ” ดีอีเอส สั่งลุย เร่งปราบบัญชีม้า-แก้ปัญหาซิมผี

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

‘ดีอีเอส’ เกาะติดภารกิจแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ สั่งเร่ง ปราบการลักลอบใช้เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย และแก้ปัญหาซิมผี-บัญชีม้า

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ติดตามความคืบหน้าการปราบอาชญากรรมออนไลน์ แลัเดินหน้าปราบการลักลอบใช้เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย แก้ปัญหาซิมผี รวมทั้งปราบบัญชีม้า

โดยมอบหมายให้นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวง ดีอีเอส ประชุมร่วมกับนายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการสำนักงาน ปปง. พล.ต.ต. นิเวศน์ อาภาวศิน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช. เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์

โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

1.การแก้ปัญหาซิมผี โดยกสทช. ได้สั่งการผู้ให้บริการโทรคมนาคมแจ้งเจ้าของซิมโทรศัพท์มายืนยันตัวตนให้ถูกต้อง และมีแผนงาน ดังนี้

– กรณีผู้มี 100 ซิมขึ้นไป ประมาณ 8,000 ราย ยืนยันตัวตนภายใน ม.ค. 66
– กรณีผู้มี 30 ซิมขึ้นไป ประมาณ 22,000 ราย ยืนยันตัวตนภายใน มี.ค. 66
– กรณีผู้มี 5 ซิม ขึ้นไป ประมาณ 380,000 ราย ยืนยันตัวตนภายใน มิ.ย. 66

2.การแก้ปัญหาการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย โดย กสทช. ได้กำชับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าตรวจสอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ ไม่ให้มีการนำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย และ กสทช. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการหาจุดที่มีการกระทำความผิดตลอดจนหาตัวผู้กระทำความผิด

3.การแก้ปัญหาบัญชีม้าและบัญชีต้องสงสัยนำไปใช้กระทำผิดกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศฉบับนี้ ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 12 ม.ค. 66

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้แจ้งรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมาย ประมาณ 1,000 รายชื่อ ให้สถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

รัฐมนตรีชัยวุฒิ กล่าวด้วยว่า ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องขอบคุณความร่วมมือจาก สำนักงาน ปปง. และสมาคมธนาคาร ในการแก้ปัญหาบัญชีม้า รวมถึงสำนักงาน กสทช. ที่ช่วยเร่งจัดการกับผู้ถือครอง Sim จำนวนมากและยังไม่ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เร่งดำเนินคดีต่อผู้ทำความผิด

นอกจากนี้ กระทรวงดีอีเอส ยังอยู่ระหว่างการเสนอ (ร่าง) พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. …. ต่อ ครม. เพื่อเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ให้เป็นรูปธรรม