สภาผู้บริโภคนัดยื่นค้านพิจารณาดีลควบรวม “3BB-AIS”

สภาผู้บริโภคผุด #หยุดควบรวมเน็ตบ้าน นัดยื่นคัดค้านการควบรวม 3BB-AIS ต่อ กสทช. ด้านการประชุมบอร์ด นัดวาระลับ แต่หนังสือเชิญบอกเปิดเผยให้คนนอกฟังได้ 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาผู้บริโภคมีการนัดเข้ายื่นคัดค้านการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบรนด์ จำกัด (AWN ในเครือ AIS และ 3BB) ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เช้าวันที่ 10 พ.ย. 2566 หรือวันเดียวกับที่มีการประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อพิจารณาดีลดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่า กสทช.ต้องยุติการดำเนินการควบรวมบริการอินเทอร์เน็ตระหว่าง AIS และ 3BB เพราะจะทำให้ราคาแพงขึ้นราว 9.5-22.9% หาก กสทช.ยังปฏิเสธอำนาจตนเองในการยับยั้งการควบรวมครั้งนี้ สภาผู้บริโภคจะขอให้ กสทช.ลาออกและยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันที
สืบเนื่องจากการศึกษาของ 101 Policy Research ร่วมกับสภาผู้บริโภค จะเห็นได้ว่า ผลกระทบต่อผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมระหว่าง AIS และ 3BB อย่างกว้างขวาง เช่น
1.จะกระทบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านแตกต่างกันตามพื้นที่ ผู้บริโภคอาจต้องจ่ายแพงขึ้นระหว่าง 9.5-22.9% ในพื้นที่ที่ทั้ง 2 รายแข่งขันทับซ้อนกันและมีคู่แข่งน้อย
2.ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีแนวโน้มพ่วงบริการอินเทอร์เน็ตบ้านกับโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ซึ่งจะเหลือค่ายโทรศัพท์มือถือ 2 ค่ายใหญ่ที่มีศักยภาพ คู่แข่งรายอื่นตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านจะแข่งขันได้น้อยลง ในอนาคต ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านอาจเหลือผู้เล่นหลัก 2 รายตามค่ายโทรศัพท์มือถือ
3.กสทช.ต้องกำกับให้ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือแข่งขันแยกกัน โดยมีบริการแยกเดี่ยวที่เป็นทางเลือกได้จริงสำหรับผู้บริโภค และส่งเสริมให้มีการแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านในทุกพื้นที่
ขณะที่รายงานข่าวจากสำนักงาน กสทช.ระบุว่า การนัดประชุมพิจารณาการรวมธุรกิจ AIS-3BB นั้น หนังสือเชิญประชุมบอกเปิดเผยให้คนนอกฟังได้ แต่เอกสารวาระการประชุมประทับตรา “ลับ” และจำกัดจำนวนผู้เข้าฟัง
โดยหนังสือเชิญประชุมให้บุคคลภายนอกที่ได้รับหนังสือเชิญจากเลขาธิการ กสทช. สามารถเข้าฟังการประชุมได้ และให้มีการถ่ายทอดและบันทึกเสียง ส่วนวาระการประชุมเป็นแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าฟัง แต่เอกสารประกอบการประชุมมีการประทับตราว่า “ลับ”