เปิดตัวเลขการถือครองซิมมือถือ 7 ล้านเบอร์ ในมือ 7 พันคน

มิจฉาชีพ แอปดูดเงิน

ดีอี เล็งสางบัญชีซิมม้า ต้นตอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คัดกรอง “ซิมดี-ไม่ดี” เผยมีผู้ถือครองซิมมากกว่าปกติกว่า 7 พันบัญชี ครอบกว่า 7ล้านเลขหมาย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีนายประเสิรฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่าได้นำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดการบัญชีซิมม้า

ซึ่งเป็นต้นตอของการโทรศัพท์ และส่งข้อความหลอกลวงประชาชน เข้าหารือ ได้ข้อสรุปให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการออกประกาศเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ที่ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 5 เลขหมายขึ้นไปต้องลงทะเบียน

โดยนายประเสริฐ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่ามีผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 100 เลขหมายขึ้นไป ถึง 7,664 คน รวมแล้วกว่า 7 ล้านเลขหมาย เท่ากับว่าโดยเฉลี่ย 1 คนจะมีการถือครองซิมมากกว่า 1,000 เลขหมาย ทั้งยังพบด้วยว่าเป็นการถือครองโดยต่างชาติ และคนไทยอย่างละครึ่ง

“กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องทำการคัดกรองเพื่อแยกระหว่าง ซิมดี และซิมไม่ดีที่ใช้เพื่อก่ออาชญากรรมออกจากกันและจะนำไปสู่การดำเนินการปราบปรามอย่างเคร่งครัด”

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยในที่ประชุมด้วยว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีซิมการ์ดอยู่ในระดบบ 90 ล้านซิม โดยมีการถือครองทั้งโดยขาวไทย และชาวต่างชาติ แบ่งออกเป็น

ชาวไทย

  • ถือครองเลขหมาย 1-5 เลขหมาย จำนวน 76,348,496 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 57,892,702 คน
  • ถือครองเลขหมาย 6-100 เลขหมาย จำนวน 1,997,501 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 193,056 คน
  • ถือครองเลขหมาย 101 เลขหมายขึ้นไป จำนวน 3,580,571 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 3,781 คน

ต่างชาติ

  • ถือครองเลขหมาย 1-5 เลขหมาย จำนวน 8,794,129 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 6,616,296 คน
  • ถือครองเลขหมาย 6-100 เลขหมาย จำนวน 1,340,455 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 93,092 คน
  • ถือครองเลขหมาย 101 เลขหมายขึ้นไป จำนวน 2,591,365 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 3,883 คน