เปิดสถิติแจ้งความออนไลน์ คนไทยสูญเงินรวมกว่า 5.9 หมื่นล้านบาท

หลอกลวง มิจฉาชีพ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยสถิติการแจ้งความออนไลน์ ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2565-10 ก.พ. 2567 พบคนไทยสูญเงินรวมกว่า 5.9 หมื่นล้านบาท และถูกหลอกจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการมากที่สุด

วันที่ 3 มีนาคม 2567 รายงานข่าวจากศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยสถิติการแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 ถึง 10 ก.พ. 2567 ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

แจ้งความผ่านระบบ 463,712 เรื่อง

จากการแจ้งความผ่านระบบบนเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com จำนวน 463,712 เรื่อง แบ่งเป็นคดีออนไลน์ 434,504 เรื่อง คดีอาญาอื่น ๆ 12,770 เรื่อง และจำหน่ายออกจากระบบไปแล้ว 21,038 เรื่อง และจากคดีออนไลน์ทั้งหมดแบ่งเป็นคดีที่เชื่อมโยงกัน 197,728 เรื่อง และคดีที่ไม่เชื่อมโยงกัน 236,776 เรื่อง

นอกจากนี้ยังมีการขออายัดบัญชี 148,585 CaseID จำนวน 236,038 บัญชี ยอดเงิน 15,025,476,040 บาท อายัดได้ทัน 2,243,617,705 บาท รวมมูลค่าความเสียหาย 59,138,627,838 บาท

แจ้งความผ่านสายด่วน (1441) 370,490 สาย

รายงานระบุว่า มีการแจ้งความผ่านสายด่วน 1441 จำนวน 370,490 สาย แบ่งเป็นคดีออนไลน์ 207,878 สาย คดีอื่น ๆ 31,303 สาย และเรื่องทั่วไป 44,784 สาย อีกทั้งยังมีการ walk in แจ้งความที่หน่วย 74,030 เรื่อง

สถิติการรับแจ้งคดีออนไลน์รายเดือน

 • ม.ค. 2566 จำนวน 24,208 เรื่อง
 • ก.พ. 2566 จำนวน 21,760 เรื่อง
 • มี.ค. 2566 จำนวน 20,864 เรื่อง
 • เม.ย. 2566 จำนวน 18,688 เรื่อง
 • พ.ค. 2566 จำนวน 21,695 เรื่อง
 • มิ.ย. 2566 จำนวน 16,816 เรื่อง
 • ก.ค. 2566 จำนวน 15,714 เรื่อง
 • ส.ค. 2566 จำนวน 17,603 เรื่อง
 • ก.ย. 2566 จำนวน 16,466 เรื่อง
 • ต.ค. 2566 จำนวน 17,739 เรื่อง
 • พ.ย. 2566 จำนวน 21,351 เรื่อง
 • ธ.ค. 2566 จำนวน 24,016 เรื่อง
 • ม.ค. 2567 จำนวน 26,398 เรื่อง

คดีออนไลน์ที่มีการแจ้งความมากที่สุด

โดยคดีออนไลน์ที่มีการแจ้งความมากที่สุด 15 อันดับแรกเป็นดังนี้

1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการไม่เป็นขบวนการ 181,565 เรื่อง คิดเป็น 41.94% ความเสียหาย 2,605,660,173 บาท

2. หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน 55,624 เรื่อง คิดเป็น 12.85% ความเสียหาย 6,996,292,003 บาท

3. หลอกให้กู้เงิน 47,422 เรื่อง คิดเป็น 10.95% ความเสียหาย 2,156,248,393 บาท

4. หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 36,318 เรื่อง คิดเป็น 8.39% ความเสียหาย 20,001,574,842 บาท

5. ขมขู่ทางโทรศัพท์ (Call Center) 29,741 เรื่อง คิดเป็น 6.87% ความเสียหาย 7,546,200,539 บาท

6. หลอกเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน 17,248 เรื่อง คิดเป็น 3.98% ความเสียหาย 514,577,052 บาท

7. หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบ 13,796 เรื่อง คิดเป็น 3.19% ความเสียหาย 1,931,459,338 บาท

8. หลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล 13,392 เรื่อง คิดเป็น 3.09% ความเสียหาย 1,125,954,045 บาท

9. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นขบวนการ 8,549 เรื่อง คิดเป็น 1.97% ความเสียหาย 69,985,581 บาท

10. กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ 4,130 เรื่อง คิดเป็น 0.95% ความเสียหาย 979,326,633 บาท

11. หลอกให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam) 3,376 เรื่อง คิดเป็น 0.78% ความเสียหาย 1,173,620,700 บาท

12. หลอกให้ลงทุนตาม พ.ร.ก. กู้ยืมเงิน 3,218 เรื่อง คิดเป็น 0.74% ความเสียหาย 666,982,688 บาท

13. หลอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 2,631 เรื่อง คิดเป็น 0.61% ความเสียหาย 3,159,574,945 บาท

14. เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น (Ransomware) 150 เรื่อง คิดเป็น 0.03% ความเสียหาย 84,977,100 บาท

15. คดีออนไลน์อื่น ๆ รวมกัน 10,819 เรื่อง คิดเป็น 2.50% คิดเป็น 10,126,193,807 บาท