ชวนโหลดแอป “หมอชนะ” ประเมินเสี่ยงเพิ่มข้อมูลรักษาช่วยแพทย์สู้โควิด-19

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ นำโดย กลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ ภายใต้ชื่อ “Code for Public” และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้ชื่อ “กลุ่มช่วยกัน” ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก สถาบันการศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาล องค์กรสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ได้แถลงข่าว เปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”  แอปพลิเคชันเพื่อการระวังภัยโควิด-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจพิชิตไวรัสร้าย

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล, นายสุทธิพงศ์ กนกากร และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ตัวแทนทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน  กล่าวถึงที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ว่า ตลอดระยะเวลา 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา ประชาชนทุกคนได้เห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงตลอดทำงานอยู่ด่านหน้า รวมถึงประชาชนบางรายในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการปกปิดข้อมูลของตนเอง ซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และคุกคามชีวิตบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก ทำให้หลายครั้งทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ต้องหยุดการทำงานทีละเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อกักตัวเอง หรือแม้กระทั่งล้มป่วย เมื่อพบในภายหลังว่าผู้มารับบริการติดเชื้อโควิด-19

ทุกฝ่ายจึงช่วยกันระดมทักษะความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล มาสร้างเป็นแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อหวังจะแก้ปัญหานี้ โดยอาศัยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ติดตามตำแหน่งของผู้ใช้แอปฯ และแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้แอปฯ ได้ผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่

Advertisment

ดังนั้นเมื่อมารับบริการทางการแพทย์แสดงข้อมูลในแอปฯ บุคลากรทางการแพทย์ก็จะสามารถจัดลำดับความเร่งด่วน และวางมาตรการในการรักษาหรือส่งตรวจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ขณะที่ผู้ใช้แอปทั่วไปก็สามารถใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อ เพื่อประเมินได้ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยง แล้วปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ การออกแบบ แอปฯ “หมอชนะ” เป็นการออกแบบโดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดตั้งกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  และเมื่อผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งทันที  ขณะเดียวกันในการโค้ดแอปยังมีลักษณะเป็น ‘โอเพ่นซอร์ส (Open Source)’ เพื่อให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และง่ายต่อการส่งต่อไปยังระบบอื่นๆ

Advertisment

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จึงถือเป็น ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังถือเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชน ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้มีประสิทธิภาพ และวัดผลได้ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเช็คอินด้วยแอปนี้เมื่อเข้าสู่อาคารสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ด้าน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแลตัวเอง ดูแลสังคม และช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนักรบแถวหน้า แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” นับเป็นผลลัพธ์จากการรวมตัวเฉพาะกิจของทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ให้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งหวังว่าประชาชนทุกคนจะให้ความร่วมมือ โดยการช่วยกันใช้แอป “หมอชนะ” อย่างกว้างขวาง