จีเอเบิล ผุด “เบลนเดต้า” แพลตฟอร์มบริหารจัดการบิ๊กดาต้า ช่วยธุรกิจลดต้นทุน

เบลนดาต้า

กลุ่มจีเอเบิล เปิดตัว “เบลนเดต้า” แพลตฟอร์มบริหารจัดการบิ๊กดาต้าครบวงจร ลดความซับซ้อน ช่วยธุรกิจลดต้นทุน เจาะกลุ่มลูกค้าทุกระดับ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ กลางและเอสเอ็มอี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชั่นครบวงจร กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดไอที ดิจิทัลมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัย เพราะเป็นส่วนสำคัญในการปรับตัวของภาคธุรกิจ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโตท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยหนึ่งในสิ่งสำคัญ คือ การบริหารจัดการบิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อนำข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบิ๊กดาต้ามากขึ้น โดยคาดว่าปี 2568 ตลาดบิ๊กดาต้าทั่วโลกจะมีมูลค่ากว่า 230,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7 ล้านล้านบาท สำหรับในไทยก็มีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อเนื่อง

ด้วยแนวโน้มที่เกิดขึ้น ล่าสุด กลุ่มจีเอเบิล ได้เปิดตัว แพลตฟอร์มบริหารจัดการบิ๊กดาต้าครบวงจรภายใต้ชื่อ เบลนเดต้า (Blendata) ซึ่งจะเข้ามาช่วยบริหารจัดการตั้งแต่ต้นจนจบ ลดความซับซ้อนและต้นทุนให้แก่องค์กรได้ ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีมาช่วยในการบริหารจัดการ วางแผนทิศทางของธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้น เจาะกลุ่มลูกค้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเอสเอ็มอี ส่วนราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับความต้องการใช้จ่ายของลูกค้า โดยใช้จ่ายเท่าไรก็จ่ายเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากหลาย ๆ องค์กร