“อสมท” ย้ำไม่มีนโยบายคืนคลื่น 2600 MHz ถ้า”กสทช.”จะดึงกลับประมูลใหม่ต้องจ่ายเยียวยา

รายงานข่าวจาก บมจ. อสมท ชี้แจงกรณีที่ได้เข้าหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท กล่าวว่า ได้หารือนโยบายของ กสทช ที่ต้องการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz ของ อสมท บางส่วนไปประมูล โดย อสมท จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความยุติธรรมต่อทั้งอสมท ผู้ถือหุ้น และคู่สัญญา

โดย อสมท มีนโยบายชัดเจน ในการใช้งานคลื่นความถี่ 2600 MHz เพื่อกิจการสื่อสารมวลชนตามสิทธิที่ได้รับมาจากมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2532 มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาได้นำไปให้บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกเป็นหลัก แต่มีการติดขัดบ้างในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกรอบกฎหมาย โดย อสมท ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับ กสทช. มาโดยตลอด

ยืนยันว่าคลื่น 2600 MHz เป็นคลื่นหลักที่มีความสำคัญต่อธุรกิจในอนาคตของ อสมท ซึ่งตนได้เคยนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว และจะรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด ถึงแม้จะต้องทำตามนโยบายของรัฐก็ตาม

“หาก กสทช.เรียกคืนคลื่นของ อสมท เราก็จะพิจารณาเพื่อประโยชน์ของประเทศตามนโยบายของรัฐ และในขณะเดียวกัน อสมท ก็เป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผมในฐานะผู้บริหารของบริษัทก็ต้องทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด ดังนั้นถ้า กสทช. เรียกคืนคลื่น 2600 ซึ่งเป็นคลื่นหลักของเราไปบางส่วน กสทช. ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นให้กับ อสมท ผู้ถือหุ้น และคู่สัญญาของเราอย่างเหมาะสม ซึ่งผมได้แจ้งต่อเลขาธิการ กสทช. ในตอนที่ประชุมร่วมกันไปแล้วว่า หากไม่เป็นตามนั้น อสมท และคู่สัญญา ก็คงต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเช่นกัน”นายเขมทัตต์ กล่าวในตอนท้าย