เชียงใหม่-แม่น้ำปิงวิกฤต เตือนร้านย่านช้างคลาน ไนท์บาร์ซาร์ รับมือคืนนี้

น้ำท่วมเชียงใหม่

แม่น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ใกล้ถึงจุดวิกฤต เตือนร้านค้าย่านเศรษฐกิจทั้งถนนช้างคลาน-ไนท์บาร์ซาร์-หมู่บ้านปาล์มสปริง ถนนเจริญเมือง-กาดหลวง-กาดเมืองใหม่ยกของขึ้นที่สูง

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ล่าสุดของแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านเทศบาลนครเชียงใหม่ คาดว่า เวลา 19.00 น.แม่น้ำปิงจะถึงจุดวิกฤต 3.7 ม. และเที่ยงคืนอาจสูง 3.9 เมตร

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง ณ ช่วงเวลา 17.00 น.พบว่าที่สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.08 เมตร (ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.72 เมตร) ปริมาณน้ำ 388 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

ขณะที่สถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 3.56 เมตร (ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 0.14 เมตร) ปริมาณน้ำ 462 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

โดยปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตงในส่วนของปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 306.279 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 110.247 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 54.98 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเนิ่มทรงตัว สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 122 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 246 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 100.05 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว

อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 1 จะติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และขอให้พื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวแม่น้ำปิง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำตามแนวแม่น้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ทางชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมพร้อมป้องกันการเอ่อของแม่น้ำปิง และยกของขึ้นที่สูง

พื้นที่ลุ่มต่ำโซนที่ 1 อาทิ บ้านป่าพร้าวนอก ร้านอาหารท่าน้ำ ทางลอดใต้สะพานป่าแดด เป็นต้น

พื้นที่ลุ่มต่ำโซนที่ 2 อาทิ ร.ร.มงฟอร์ตประถม การไฟฟ้าบ้านเด่น หมู่บ้านจินดานิเวศน์


รวมถึงพื้นที่ย่านถนนเจริญประเทศ วัดชัยมงคล ริมปิงซุปเปอร์สโตร์ หมู่บ้านเวียงทอง ย่านถนนช้างคลาน ไนท์บาร์ซาร์ ถนนรถไฟ หมู่บ้านปาล์มสปริง ถนนเจริญเมือง สถานีรถไฟ ถนนศรีดอนชัย ถนนระแกง กาดหลวง กาดเมืองใหม่ พื้นที่เวียงกุมกาม เป็นต้น