ร้อยแก่นสารสินธุ์…เปิดตลาดเที่ยวปี”61 ชูสารคามอาร์ตอีสาน

อีสานตอนกลาง เปิดแผนการท่องเที่ยวปี”61 ดึงขอนแก่นเป็นฮับ หมุนเวียนนักท่องเที่ยวจากเมืองใหญ่ไปที่พื้นที่ข้างเคียง 4 จังหวัดในกลุ่ม ตั้งเป้านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 5% ส่วนสารคามประกาศตัวเป็นอาร์ตอีสานชูวัฒนธรรม

นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า แผนการตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานตอนกลาง หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น สารคาม และกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วยแผนกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก

กลยุทธ์ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ กลยุทธ์กระจายพื้นที่ และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว โดยได้นำเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดของ ททท. ด้วยการเดินสายพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีหลายโครงการที่กลุ่มจะร่วมดำเนินการ เช่น โครงการ It”s my Rice @ อีสานกลาง เส้นทางวิถีข้าว งานประเพณี โครงการเที่ยว-ธรรม-เท่ วันธรรมดาที่อีสานกลาง เป็นต้น

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีแผนเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจังหวัดหนึ่ง แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณี ที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี โดยมีโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐานคอยอำนวยความสะดวก ซึ่งอาจจะต้องใช้ศักยภาพของเมืองใหญ่อย่างจังหวัดขอนแก่น เป็นฮับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วสร้างกิจกรรมให้กระจายตัวไปยังจังหวัดข้างเคียงภายในกลุ่มจังหวัด

Advertisement

“แผนการตลาดจึงต้องทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันภายในกลุ่ม โดยตั้งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวไว้ 5% ส่วนใหญ่เน้นตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ เพราะเป็นโครงการระยะสั้น แต่จะประสบผลสำเร็จหรือไม่ต้องเร่งโปรโมตเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเสนอโครงการดี ๆ ให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับรู้ และอยากเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเรา”

สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ในปี 2559 มีดังนี้ 1.จ.ขอนแก่น มีรายได้หมุนเวียน 1.3 หมื่นล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 4 ล้านคน ห้องพัก 8,531 ห้อง 2.จ.ร้อยเอ็ด มีรายได้หมุนเวียนกว่า 1.2 พันล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 8 แสนคน ห้องพัก 2,316 ห้อง 3.จ.มหาสารคาม มีรายได้หมุนเวียน 1 พันล้านบาทเศษ นักท่องเที่ยวกว่า 7 แสนคน ห้องพัก 2,336 ห้อง และ 4.จ.กาฬสินธุ์ มีรายได้หมุนเวียนกว่า 8 ร้อยล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 5 แสนคน ห้องพัก 711 ห้อง ภาพรวมตัวเลขนักท่องเที่ยวในกลุ่มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างน้อย

ด้านนายปฏิมา เหล่าชัย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างจังหวัดมหาสารคาม แม้ศักยภาพการท่องเที่ยวจะเป็นรองจังหวัดอื่น ไม่มีภูเขา ป่าไม้ แต่จุดเด่นคือการเป็นเมืองการศึกษา โดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีการจัดงานบุญและมีประเพณีประจำปี เช่น งานไหลเรือไฟ งานนมัสการพระธาตุนาดูน งานออนซอนกลองยาวชาววาปี นอกจากนี้ยังมีวัดวาอาราม ประเพณี และศิลปะ หัตถกรรมเลื่องชื่ออย่างเสื่อบ้านแพง ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก และอีกหลายพื้นที่ที่น่าสนใจ เช่น พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน มีสถานที่ทางวัฒนธรรมสมัยทวารวดี และสมัยขอม และการแสดงศิลปะพื้นบ้านหนังบักตื้อหรือหนังประโมไทย ละครหุ่นกระบอก บ้านหนองโนใต้ ที่ได้เข้าไปส่งเสริมจัดทริปนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม

นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะ มีการจัดมหกรรมหุ่นฟางข้าวมีการประกวดความคิดสร้างสรรค์การสร้างหุ่นจากวัสดุฟางข้าว ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองมหาสารคาม โดยตั้งเป้าไว้ในอนาคตว่าจะต้องเป็นเมืองอาร์ตอีสาน เพื่อสร้างจุดเด่นในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างรายได้เข้าท้องถิ่นมากขึ้น

 

 

Advertisement