“พัทยา” เศรษฐกิจฟื้นเกิน 100% เด็กไทยเข้านานาชาติพุ่ง

รร.นานาชาติ

เมืองพัทยาเศรษฐกิจฟื้นตัวแรง ธุรกิจไทยรายได้พุ่งกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แห่ส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ หลังโควิด ภาพรวมนักเรียนเพิ่มขึ้น 30% ผุดโรงเรียนใหม่เพิ่มอีก 3 แห่ง

ดร.วิราวรรณ มูลตรีภักดี เจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจเมืองพัทยาดีขึ้นมาก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก

ส่งผลให้การฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวดีขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิด-19 เมื่อธุรกิจของผู้ปกครองมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้คนไทยนิยมส่งลูกมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้น ภาพรวมในจังหวัดชลบุรีมีนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่า 30% แบ่งเป็นนักเรียนไทย 40% ต่างชาติ 60% ขณะที่จำนวนโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดชลบุรีปัจจุบันมี 10 แห่ง และเตรียมเปิดใหม่อีก 3 แห่ง

               

นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นชาวยุโรป อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย แต่ปัจจุบันเป็นชาวยุโรป อเมริกา เกาหลี จีน ญี่ปุ่น โดยผู้ปกครองของนักเรียนชาวอเมริกันและยุโรปที่ส่งลูกมาเรียนส่วนใหญ่ทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ที่ตั้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ส่วนผู้ปกครองนักเรียนเกาหลี จีน ส่วนใหญ่มีธุรกิจที่จีน แต่อยากให้ลูกมาเรียนที่ไทย ส่วนค่าเทอมแต่ละโรงเรียนเฉลี่ยต่อเทอมประมาณ 80,000-650,000 บาท หรือประมาณ 250,000-2,000,000 บาทต่อปี

“ช่วงโรคโควิด-19 ระบาดเศรษฐกิจซบเซา นักเรียนมีการย้ายโรงเรียน หากโรงเรียนไหนค่าเทอมแพงผู้ปกครองก็จะย้ายนักเรียนไปโรงเรียนที่มีค่าเทอมถูกลง ส่งผลให้บางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และมีโรงเรียนบางแห่งจำนวนนักเรียนลดลง”

Advertisement

ทั้งนี้ หลังโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีการเปิดโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง อยู่ในเขตอำเภอบางละมุง 2 แห่ง และอำเภอบ้านบึง 1 แห่ง เป็นทุนของคนไทย 2 แห่ง และอีก 1 แห่งเป็นลักษณะการร่วมทุน มีการขยายแฟรนไชส์ที่มาจากกรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนนานาชาติใน จ.ชลบุรีส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจคนไทย

รร.นานาชาติ

ยกเว้น โรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ที่เป็นการลงทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ดูแลด้านการศึกษาของคนญี่ปุ่นเอง ส่วนนักลงทุนชาวจีนที่มีข่าวว่าจะมาเปิดโรงเรียนจีนในจังหวัดชลบุรี ไม่แน่ใจว่าเริ่มก่อสร้างหรือยัง

การแข่งขันธุรกิจโรงเรียนนานาชาติจะเน้นด้านคุณภาพ ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ส่วนการแข่งขันด้านราคาเพื่อดึงนักเรียนตอนนี้ไม่มี ช่วงโควิดที่มีการย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนที่ถูกกว่าเดิม เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมากกว่า

Advertisement

ขณะที่ภาพรวมของโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากแต่เดิม 700 คน ตอนนี้มีนักเรียนประมาณ 900 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติ

อาทิ ยุโรป อเมริกา จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ค่าเทอมระดับอนุบาล 200,000 กว่าบาทต่อปี เฉลี่ย 80,000 กว่าบาทต่อเทอม ระดับประถมศึกษา 300,000 กว่าบาทต่อปี เฉลี่ย 90,000-100,000 บาทต่อเทอม ระดับมัธยมศึกษา 350,000-400,000 บาทต่อปี เฉลี่ย 100,000 กว่าบาทต่อเทอม

ส่วนเรื่องค่าเทอมนโยบายของโรงเรียนคือขึ้นราคาทุก 3 ปี แต่ช่วงโควิดชะลอไป เพิ่งมาปรับเพิ่มในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้มีการลงทุนปรับปรุงและเพิ่มตัวอาคารเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 40 ไร่ มีอาคารเรียนทั้งหมด 25 อาคาร มีบุคลากรทั้งหมด 240 คน โดย 1 ห้องเรียนมีนักเรียน 20-25 คน จะมีคุณครูดูแล 3 คน แบ่งออกเป็นครูต่างชาติ 1 คน ครูคนไทย 2 คน

รร.นานาชาติ

“ตอนช่วงโควิดมีการปรับการเรียนการสอนออก 3 สเต็ป 1.เรียนแพลตฟอร์มออนไลน์ 2.สลับกันมาเรียนครั้งละครึ่งห้อง 3.กลับมาเรียนในห้องตามปกติ และถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ทางโรงเรียนยังคงเข้มงวดกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง”

จุดเด่นของโรงเรียนเราคือ มีการพัฒนาทั้งระบบการเรียนการสอน รวมถึงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการแบ่งโซนตามกลุ่มอายุเด็ก โดยเฉพาะเครื่องเล่น ที่สำคัญคือการดูแลเอาใส่นักเรียน ทุกจุดที่มีการทำกิจกรรมจะมีบุคลากรดูแล

และปัจจุบันด้านกีฬา ทางโรงเรียนกำลังทำสปอร์ตคอมเพล็กซ์ งบประมาณ 57 ล้านบาท บนพื้นที่ 3 ไร่ ช่วงแรกอาจจะเปิดให้นักเรียนใช้บริการ ส่วนบุคคลภายนอกอาจจะเปิดให้บริการช่วงเสาร์-อาทิตย์