หนองคายจัดงานเทศกาลบั้งไฟพญานาค ปี’66 วันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย.

บุญบั้งไฟพญานาค

หนองคายเตรียมจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2566 มีกิจกกรมไฮไลต์ การลอยกะโป๋ไฟ กลางแม่น้ำโขง

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย และนางอารยา กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมเวียดนามหนองคาย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2566 เทศบาลเมืองหนองคาย

ซึ่งเป็นกิจกรรมในส่วนที่เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในเขตเทศบาล โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณวัดหายโศก, ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่หน้าวัดลำดวนถึงพระธาตุหล้าหนอง และภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

               

สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2566 ที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ สร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายและกลุ่มจังหวัดตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

กิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาค, การแสดง แสง สี เสียง, พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง, พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ, กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ, กิจกรรมถนนอาหาร, กิจกรรมถนนคนเดิน, การแข่งเรือยาวโบราณและเรือยาวท้องถิ่น, การลอยกะโป๋ไฟ กลางแม่น้ำโขง, การประกวดธิดานาคี เทพบุตรนาคา, การประกวดเทพีลุ่มน้ำโขง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลายกิจกรรม

นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า กิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ในปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา จะมีเวทีแสงสีเสียงที่เป็นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคทั้งสี่พระองค์ มีการประกวดเทพีลุ่มน้ำโขงที่มาจากชุมชนต่าง ๆ มีถนนอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีศิลปินมาร่วมแสดงมากมาย และมีการแข่งเรือยาว เป็นต้น

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จะอยู่ที่ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยเฉพาะลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน มีเวทีการแสดงขนาดใหญ่เพื่อให้มีความอลังการ ในส่วนของการจราจร สถานที่จอดรถ การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ก็ได้มีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี

กิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือ การลอยกะโป๋ไฟ กลางแม่น้ำโขงนั้นนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ปีนี้จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา วันที่มีปรากฎการณ์ “บั้งไฟพญานาค” โดยจะมีการลอยกะโป๋ไฟ เริ่มจากบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในเวลาประมาณ 18.00 น. คาดว่าลอยมาถึงบริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวนประมาณ 19.00 น. จะมีการลอยกะโป๋ไฟ กลางแม่น้ำโขงที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมลอยกะโป๋ไฟในครั้งนี้ได้ด้วย