“ดรากอนเรย์ อควาติค” ฟาร์ม “กระเบนแบล็คไดมอนด์” ใหญ่สุดในอีสาน

“ดรากอนเรย์ อควาติค” ฟาร์ม “กระเบนแบล็คไดมอนด์” ใหญ่สุดในอีสาน

สำหรับแวดวงอาชีพคนเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย เริ่มมีตลาดที่ขยายใหญ่มากขึ้น “ดรากอนเรย์ อควาติค” จังหวัดหนองคาย เป็นอีกหนึ่งฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม อย่าง “กระเบนแบล็คไดมอนด์” (Black Diamond) ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีตลาดส่งขายทั่วโลก

“วุฒิไกร ช่างเหล็ก” เจ้าของฟาร์ม วัย 45 ปี บอกว่า เดิมจากฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสวยงามธรรมดา มาเป็นฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยว และฟาร์มสำหรับการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยใช้น้ำที่เลี้ยงปลาไปทำการเกษตรต่อแบบครบวงจร มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มประมง หลังสร้างเสร็จได้นำพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์บางส่วนมาปล่อยเพื่อผสมพันธุ์ ทำให้มีผลผลิตลูกปลากระเบนแบล็คไดมอนด์เพิ่มขึ้นจากหลักสิบตัวในปีที่ 3 ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 6 ตั้งเป้าผลผลิตไว้ที่ 1,200 ตัว สังเกตได้ว่าจำนวนผลผลิตเติบโตแบบก้าวกระโดด จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2562

“ดรากอนเรย์ อควาติค” ฟาร์ม “กระเบนแบล็คไดมอนด์” ใหญ่สุดในอีสาน

ปัจจุบันฟาร์มมีพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปลากว่า 600 ตัว ให้ผลผลิตกว่า 600 ตัว เป็นปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ พ่อพันธุ์มีลายแบบ big spot (ลายจุดขนาดใหญ่) และปลากระเบนเผือก ราคาอยู่ที่หลักพันบาทถึงหลักล้านบาท นอกจากนี้ กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาสายพันธุ์ “ปลามังกรอโรวาน่า” (Arowana) ราคาหลักแสนบาทต่อตัว

วุฒิไกร บอกว่า ในประเทศไทยตอนนี้ไม่มีคู่แข่งในการเลี้ยงปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ เพราะผู้เลี้ยงในประเทศส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล แต่ในต่างประเทศมีคู่แข่งเพียงรายเดียว คือ ประเทศไต้หวัน ส่วนประเทศที่มีทั้งการส่งออกและการนำเข้า คือ จีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ฉะนั้น ถือว่าตลาดกว้างมาก เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ไม่มีพ่อค้าคนกลาง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการตกลงซื้อ-ขาย ถึงกระนั้นก็ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มีออร์เดอร์ประมาณ 200 ตัว/เดือน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 1 ล้านบาท/เดือน โดยตลาดส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยังมีตลาดเปิดใหม่ คือ อินเดีย และเมียนมา ซึ่งยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยง แต่มีการสั่งซื้อไปเลี้ยงบ้าง

“ดรากอนเรย์ อควาติค” ฟาร์ม “กระเบนแบล็คไดมอนด์” ใหญ่สุดในอีสาน

ราคาปลาสวยงามมีขึ้น-ลงตลอดเวลา หากคนแห่เลี้ยงราคาจะตกไม่ต่างจากพืชเกษตรทั่วไป ผู้ประกอบการต้องเลี้ยงด้วยความชอบและมีใจรักจริง โดยปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ที่ขายแบ่งเป็น 3 เกรด คือ เกรดเอ เริ่มราคาตั้งแต่ 10,000 บาทต่อตัว ไปจนถึงหลักแสนบาทต่อตัว ขึ้นอยู่กับความสวยงามและความพึงพอใจของผู้ซื้อ เกรดบี เริ่มตั้งแต่ 5,000-10,000 บาทต่อตัว และเกรดซี ราคาเริ่มตั้งแต่ 4,000-5,000 บาทต่อตัว ส่วนการส่งออกปลาไปขายทั่วโลกนั้น เป็นเรื่องของระบบโลจิสติกส์ และไม่ควรใช้เวลาในการขนส่งนานเกิน 48-60 ชั่วโมง ถือว่ามีความปลอดภัยสูงสามารถส่งไปได้ทั่วโลก

สำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ปลา 2 ชนิด คือ ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ และปลามังกรอโรวาน่า เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่สวยงาม มักจะอนุรักษ์สายพันธุ์เดิมไว้ จะไม่มีการพัฒนาข้ามสายพันธุ์ แต่ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงปลาทั้ง 2 ชนิดนั้นคือ อุณหภูมิของน้ำต้องคงที่ อาหารที่ใช้เลี้ยงต้องเป็นอาหารสด ต้องแช่เย็นอย่างน้อย 3 วันเพื่อควบคุมเชื้อโรคและพยาธิ ที่สำคัญคือการอนุบาลลูกปลาต้องมีเทคนิคและการจัดการที่ดี

“ดรากอนเรย์ อควาติค” ฟาร์ม “กระเบนแบล็คไดมอนด์” ใหญ่สุดในอีสาน

ด้าน “สุริยา จงโยธา” ประมงจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ธุรกิจการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงามในจังหวัดหนองคาย ที่ผ่านมาไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ซึ่งเป็นการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภค แต่ในอนาคตการเลี้ยงปลาสวยงามน่าจะมีอนาคตที่ดี เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีการค้าขายชายแดน และมีระบบการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ อย่างเจ้าของฟาร์มดรากอนเรย์ อควาติค แม้ว่าจะไม่ได้เรียนจบมาในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่มีความรัก ความใส่ใจ และมีความตั้งใจ หมั่นศึกษาความรู้จนแตกฉาน ผลผลิตที่ได้จึงเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการสูงและยังมีราคาที่สูง ถือเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จรายหนึ่งของประเทศไทย

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ เป็นปลากระเบนน้ำจืด นำเข้าจากประเทศบราซิลและแถบอเมริกาใต้ เป็นปลากระเบนที่มีราคาสูง มีพื้นลำตัวสีดำเงา มีจุดสีขาวสว่างกระจายรอบตัว ตั้งแต่ตาจนถึงขอบ รวมไปถึงหางและใต้ท้อง ยิ่งจุดมีขนาดใหญ่และมีสีขาว และหางสั้น มีใบพายที่หางใหญ่ยิ่งมีราคาแพง การเพาะเลี้ยงจะปล่อยพ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 4-5 ตัว ซึ่งแม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์จะมีอายุ 3-4 ปี ส่วนพ่อพันธุ์มีอายุตั้งแต่ 1 ปีครึ่งขึ้นไป เมื่อแม่พันธุ์ได้รับการผสมพันธุ์จากพ่อพันธุ์แล้วจะตั้งท้องประมาณ 100-120 วัน ในระยะเวลา 1 ปี ให้ลูก 3 ครั้ง ปลากระเบนออกลูกเป็นเฉลี่ย 3-5 ตัว หากแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์เต็มที่จะให้ลูกมากถึง 8 ตัว/ครั้ง ลูกปลาแรกเกิดมีขนาด 3-4 นิ้ว จะเลี้ยงในตู้อนุบาล ใช้เวลาการอนุบาลประมาณ 1 เดือน จากนั้นนำมาเลี้ยงต่อจนอายุได้ 3-4 เดือน จนมีขนาดประมาณ 6 นิ้วสามารถขายได้

ส่วนปลามังกรอโรวาน่าถือเป็นหนึ่งในสุดยอดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมมาตลอด มีลักษณะเด่นที่มีหนวดคล้ายมังกร มีความเชื่อกันว่าช่วยนำโชค ดูน่าเกรงขาม มีเกล็ดขนาดใหญ่ สีสันแวววาว มีท่าว่ายน้ำที่สง่าสวยงาม และปลามังกรจากทวีปเอเชียจัดเป็นปลาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักเลี้ยง เป็นกลุ่มปลาที่มีราคาแพงที่สุด ในอนาคตกรมประมงจะผลักดันให้เกษตรกรรายนี้เป็น “Young Smart Farmer” ต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้เกษตรกรที่สนใจ นำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง ให้จังหวัดหนองคาย และประเทศไทยต่อไป

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ