9 จังหวัด “ว่างงาน” พุ่ง 1.5 แสนคน

คอลัมน์ ดาต้าภูธร

ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้า หลายบริษัทลดขนาดองค์กร และถึงขั้นปิดกิจการ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สำรวจข้อมูลสถิติการว่างงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัด 9 จังหวัด เริ่มจากจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานข้อมูลประชากรในจังหวัดมี 1,889,118 คน มีงานทำ 1,357,410 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 22,654 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 19,183 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบลดลง 3,471 คน

จำนวนประชากรของชลบุรี มี 1,484,630 คน มีงานทำ 1,072,396 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 21,524 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 21,524 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 2,026 คน

Advertisement

จำนวนประชากรขอนแก่น มี 1,457,500 คน มีงานทำ 905,159 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 21,524 คน และไตรมาส 2 ว่างงาน 4,194 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบลดลง 17,330 คน

จำนวนประชากรของลพบุรี มี 757,746 คน มีงานทำ จำนวน 439,272 คน โดยไตรมาส 1 ว่างงาน 2,617 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 9,559 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 6,942 คน

จำนวนประชากรของระยอง มี 753,842 คน มีงานทำ 582,290 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 3,345 คน ไตรมาส 2 จำนวน 6,609 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 3,264 คน

Advertisement

ประชากรของพระนครศรีอยุธยา มี 740,866 คน มีงานทำ 505,715 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 6,094 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 9,559 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 1,205 คน

จำนวนประชากรของฉะเชิงเทรา มี 673,251 คน มีีงานทำ 441,377 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 1,283 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 2,191 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 909 คน

จำนวนประชากรของสระบุรี มี 645,372 คน มีงานทำ 384,788 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 3,926 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 8,958 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 5,023 คน

Advertisement

จำนวนประชากรของภูเก็ต มี 540,635 คน มีงานทำ 324,66 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 3,643 คน และไตรมาส 2 ว่างงาน 4,637 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 994 คน

เมื่อรวมสถิติจำนวนประชากรว่างงาน ทั้ง 9 จังหวัดมีประชากรว่างงานทั้งหมด 153,193 คน