ปลัดเมืองพัทยา ตั้งเป้าคนออกมาใช้สิทธิ 70% เพราะไม่ได้เลือกตั้งมา 10 ปี

ปลัดเมืองพัทยา ตั้งเป้าคนออกมาใช้สิทธิ์ 70%

ปลัดเมืองพัทยา ตั้งเป้าคนออกมาใช้สิทธิ์ 70% เพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งมา 10 ปี หวั่นฝนตกอุปสรรคใหญ่ พร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยรับมือ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา กล่าวภายหลังการลงตรวจหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ว่า เท่าที่ไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) มีความพร้อม การเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการขยายเวลาออกไป 8.00-17.00 น.

ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 70% เพราะเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งมานานนับ 10 ปี ถึงวันนี้น่าจะมีคนออกมาเลือกตั้งมากขึ้นกว่าเมื่อปี 2555 ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 40%

               

“วันนี้กังวลใจเรื่องฟ้าฝน แต่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังคน และอุปกรณ์เครื่องมือไว้พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้มาเลือกตั้ง รวมถึงการจัดระเบียบเรื่องการจราจร การเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการขยายเวลาออกไปถึง 17.00 น.และได้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 70% ถ้าไม่มีฝนตก และอุปสรรคอย่างอื่นน่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้”

ภาพรวมขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าหน่วยราชการต่างๆ ทั้งทางจังหวัด อำเภอได้ลงไปในพื้นที่ รวมถึงชุดปฏิบัติงานต่างๆ ที่เตรียมไว้ได้ลงพื้นที่ทั้งหมด

สำหรับกรณีผู้ป่วยโควิด-19 ตามหนังสือสั่งการให้สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ หากวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาต้องแยกไปลงคะแนนในคูหาพิเศษที่เตรียมไว้ และในระหว่างวันแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีการดูแลทำความสะอาด ในคูหาทั่วไปหลังจากมีคนมาลงคะแนน 15-20 คนเจ้าหน้าที่ต้องทำความสะอาดใหญ่

ส่วนคูหาพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทุก 1 คนที่เข้ามาต้องทำความสะอาดใหญ่ทุกครั้ง ระหว่างปฏิบัติงานต้องมีการสวมหน้าหากอนามัย สวมถุงมือตลอดเวลา คิดว่าเรื่องการควบคุมป้องกันโควิด-19 ในคูหาหน่วยเลือกตั้งน่าจะเรียบร้อยตามระเบียบที่วางไว้

พร้อมเชิญชวนให้พี่น้องชาวพัทยา ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ สวมหน้ากากอนามัย 100 % พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน และปากกา ในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้