เลือกตั้ง นายกเมืองพัทยา นักธุรกิจฝากโจทย์แก้สารพัดปัญหา

พัทยา
Mladen ANTONOV / AFP

ลุ้นระทึก เลือกตั้ง “นายกเมืองพัทยา” ภาคธุรกิจฝากโจทย์ให้แก้หลากปัญหาน่าคิด?

ลุ้นระทึกสำหรับ 4 ผู้สมัครลงเลือกตั้ง “นายกเมืองพัทยา” วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 จากการสำรวจเบื้องต้น มีเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ อย่าประมาท ! พลังคนรุ่นหนุ่มสาวที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ปรับโฉมของเมืองพัทยา

ดังนั้น ผู้สมัคร 4 คน หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย คณะก้าวหน้าพัทยา และหมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร กลุ่มพัทยาร่วมใจ ใครที่คิดว่า “นอนมา” อาจจะถูกม้าตีนปลาย ถล่มก็เป็นได้ การแข่งขันครั้งนี้ ดุเดือดแน่ !

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้สัมภาษณ์มุมมองและความต้องการของนักธุรกิจทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ หลายคน ฝากการบ้านถึงนายกเมืองพัทยา “คนใหม่” ให้ช่วยพัฒนา

ตีโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจพัทยาให้แตก

นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหารอมทรัพย์รายใหญ่ จังหวัดชลบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สิ่งที่อยากเห็นจากนายกเมืองพัทยาคนใหม่คือ อยากให้เข้าใจโครงสร้างทางเศรษฐกิจของพัทยาอย่างลึกซึ้ง ว่าคนที่มาเที่ยวพัทยาต้องการอะไรแล้วจะให้อะไรนักท่องเที่ยวได้มากกว่านี้หรือไม่ โดยไม่ต้องเลียนแบบใคร ที่ผ่านมาเห็นบางโครงการถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นพัทยา ขณะที่ส่วนที่ดีอยู่แล้วต้องต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ในเรื่องระบบขนส่งมวลชนเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องแรกที่ต้องทำ คนส่วนใหญ่เดินทางมาพัทยาต้องใช้รถสองแถวและเดินเที่ยว ฉะนั้นฟุตบาททางเท้าต้องดี นอกจากนี้ยังมีเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยที่มีความเสี่ยง เพราะพัทยามีสถานบันเทิงกลางคืนมากมาย และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มามักจะเดินเล่นชายหาด ช็อปปิ้งซื้อของ จึงอยากเห็นเมืองพัทยามีตำรวจท่องเที่ยวมาดูแลความปลอดภัยให้มากที่สุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความอุ่นใจ

“พัทยาเป็นเมืองที่คนต่างชาติอยากมาอยู่ระยะยาว หากมีการขยายเมืองและจัดพื้นที่โซนที่พักให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย มีระบบการจัดการที่ดี ตรงต่อความต้องการอย่างจริงจัง มีแนวทางที่ชัดเจน ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระยะยาวได้ก็จะมีโอกาส สร้างรายให้พื้นที่ได้มากมาย”

ชงวางยุทธศาสตร์เมืองระยะยาว

ด้าน นายจักรรัตน์ เรืองรัตนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนากร แอสเซท จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และตลาดสด จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า อยากขอให้นายกเมืองพัทยาแก้ไขโครงสร้างของเมืองพัทยาทั้งหมดเป็นอันดับแรก ซึ่งพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับชาติและระดับโลกที่โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาต่ำมาก ไม่ว่าจะสายไฟที่ยังไม่ลงใต้ดิน ภูมิทัศน์เมืองไม่สวยงาม การวางผังเมืองไม่ดี ถนนขุดเจาะ ทุบ รื้อ ตลอดทุกปี ไม่มีการวางแผนระยะยาว กระทบต่อการค้าและธุรกิจตลอด ยังมีเรื่องระบบน้ำที่ซ่อมบ่อย น้ำไม่ไหลบ่อย คมนาคม โลจิสติกส์ อินเทอร์เน็ต ทุกอย่างไม่ทันสมัย ระบบราชการก็ค่อนข้างช้า ล้าหลัง ไม่มีความเข้าใจเอกชน และไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองเลย

“พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว international city ที่ล้าหลังที่สุด อินเตอร์ทุกอย่างยกเว้นยุทธศาตร์ของเมือง ไม่เคยมีการวางผังเมือง วานแผนอนาคตระยะยาว ทุกวันนี้การทำงานของรัฐและเอกชนไม่สอดคล้องกัน ไปคนละทาง ไม่มีความร่วมมือกัน บางครั้งซ้ำซ้อนไปมา สุดท้ายการบริหารจัดการ เช่น การจัดการขยะ จัดเก็บภาษี ไม่โอเคเลย”จี้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ-อุ้มธุรกิจ

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า อยากให้นายกเมืองพัทยาที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก เพราะเศรษฐกิจเมืองพัทยาจะส่งผลต่อภาพรวมของทั้งจังหวัดชลบุรี ต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นดึงผู้คนให้มาเที่ยวเมืองพัทยามากที่สุด เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินต่อไปให้ได้มากที่สุดเช่นกัน พร้อมทั้งผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่รายย่อย รายเล็ก ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ให้กลับได้ โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ผ่านมา

“หลังจากเกิดโควิด-19 ระบาดจนมาถึงปัจจุบัน สถานการณ์ดีขึ้นนับตั้งแต่เปิดประเทศ เฉพาะช่วงเสาร์-อาทิตย์เริ่มมีนักท่องเที่ยวแต่ยังไม่มีความคึกคัก ภาพบรรยากาศยังไม่กลับมา สำหรับนายกเมืองพัทยาที่จะเข้ามาก็อยากได้คนที่มีความคิดอยากพัฒนาเมืองจริง ๆ คนที่ฟังเสียงประชาชนและภาคเอกชนด้วย สามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งจะเป็นคนรุ่นไหนก็ได้ แต่ขอให้มีความตั้งใจที่อยากขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่”

พลิกโฉมอีเว้นต์กระตุ้นท่องเที่ยว

นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการแทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เนื่องจากเศรษฐกิจเมืองพัทยา 80-90% มาจากการท่องเที่ยว ถ้าการท่องเที่ยวไม่ฟื้นไม่มีนักท่องเที่ยว คนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่มีงานหรือได้เงินเดือนไม่เต็มจำนวน ทำให้การจับจ่ายใช้สอยในเมืองน้อยลง จึงอยากฝากให้นายกเมืองพัทยาคนใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยว โดยช่วยผลักดันยกเลิกไทยแลนด์พลัสไปยังส่วนกลาง

ปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมาก ส่วนตลาดในประเทศที่ยังมีความสำคัญ ก็ให้มีการจัดอีเว้นต์กระตุ้นเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า ไม่อยากให้มีการจัดคอนเสิร์ตแบบเดิม ๆ เรามองควรมีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปเรื่อย ๆ เช่น จัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำ หรือกิจกรรมที่คนในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ ไม่อยากให้มองว่าจัดคอนเสิร์ตเพื่อใช้งบประมาณให้จบไป ซึ่งที่มีแค่ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม 80-90% โรงแรมก็ไม่มีคนพัก ร้านค้าไม่ได้ขายของเพราะเป็นในพื้นที่หมด

นอกจากนี้ อยากฝากให้เร่งดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการสัญจร เช่น ขุดถนน ซึ่งตรงที่ยังทำไม่ได้ควรจะปิดหน้างานและเปิดเท่าที่จำเป็น ส่วนระยะยาว ควรมีการเตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นสิ้นปีนี้ให้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจจะผสานงานกับทาง

ททท. จัดโลดโชว์

“ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงโลซีซั่น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มามีแค่อินเดีย ส่วนตลาดยุโรปคงต้องรอช่วงเดือนพฤศจิกายน ตอนนี้ยังเหลือเวลา 4-5 เดือน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดีขึ้น เช่น การขุดเจาะถนน ทำให้บ้านเมืองไม่สวยงามตรงนี้ความจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นอีกครั้ง”

จี้ปรับภาพลักษณ์จัดระเบียบเมือง

นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกไทย เปิดเผยว่า อยากให้มีปรับภาพลักษณ์ของเมืองเพราะว่าพัทยาเป็นเมืองการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมามีเรื่องการขุดเจาะถนน น้ำท่วม ก็อยากฝากให้นายกเมืองพัทยาคนใหม่เข้ามาจัดระเบียบให้เรียบร้อยสมกับเป็นเมืองการท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ คงต้องมีการระดมความคิดเพื่อหากิจกรรมมากระตุ้นเพื่อนำนักท่องเที่ยวกลับเข้ามา ซึ่งทางภาคเอกชนก็ได้มีการเตรียมแผนนำเสนอกิจกรรมเปิดเมืองพัทยาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการท่องเที่ยว คงต้องรอหลังเลือกตั้งเสร็จถึงจะมีการนำเสนอกับนายกคนใหม่

“ตอนนี้เอกชนก็คุยกันอยู่ว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมเปิดเมืองพร้อมกับเปิดตัวนายกคนใหม่ ซึ่งก็อยากให้มีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา”

ยกเครื่องระบบราชการเมืองพัทยา

นายวัฒนพล ผลชีวิน นายกอสังหาชลบุรี กล่าวว่า ถ้าพดถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองพัทยา จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากของจังหวัดชลบุรี ซึ่งในเมืองพัทยาหากมีการก่อสร้างทั้งแนวราบและแนวสูง ก็จะต้องมีการขออนุญาตจัดสรรโดยต้องยื่นไปยังสิ่งแวดล้อมด้วย ก็อยากฝากให้นายกคนใหม่อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ เพราะว่าบางครั้งผู้ประกอบไปติดต่อหน่วยงานราชการมีเหตุทำให้การติดต่อไม่ค่อยราบรื่นเกี่ยวกับการขออนุญาตสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตปลูกสร้าง

“อยากให้ดูอสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวการก่อสร้างโรงแรมต่าง ๆ กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ อยากให้กองอำนวยการกองช่างดูเรื่องการขออนุญาตเป็นพิเศษ เพราะเรื่องดังกล่าวก็ส่งต่อเศรษฐกิจของเมืองด้วย”


ทั้งนี้ อยากให้มีการจัดระเบียบการจราจรตอนนี้ค่อนข้างติดขัดเนื่องจากไม่มีถนนตัดใหม่ ก็อยากให้มีการขยายถนนใหม่เส้นการจรจาชั้นในตอนนี้ก็ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว แต่ถ้ามีการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาการจราจรในเมืองพัทยารถติดหนักมาก ขณะเดียวกันสถารณูปโภคบางจุดก็ยังไม่ค่อยดี ก็อยากให้ดูเรื่องถนน ไฟฟ้า ประปา ในเขตที่ต่อเนื่องกันโดยเฉพาะเขตเมืองชั้นใน เพราะตอนนี้อสังหาฯที่เป็นแนวราบ่วนใหญ่ขยายไปทางเขาตะโล และสนามกีฬา ซึ่งบางจุดถนนยังไม่ค่อยดี ถนนบางเส้นไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง รวมถึงเรื่องท่อระบบน้ำถ้าไม่มีก็ไม่สามารถพัฒนาได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ