เลือกตั้งนายกพัทยาใหม่ 2 หน่วย “ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์” ชนะลอยลำ

เลือกตั้งนายกพัทยาใหม่

เลือกตั้งนายกพัทยาใหม่ 2 หน่วย สรุปผลนับคะแนน “ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์” ชนะลอยลำ

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 รายงานข่าวจากศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ครบ 4 เขต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และเมืองพัทยาได้ทำการประกาศผลคะแนนไปก่อนหน้าแล้วนั้น

ในส่วนของบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้ว ปรากฏว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ใน 2 หน่วยเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยที่ 20

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีมติให้มีการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหม่ ในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 1 – 26/3 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ออกเสียงลงคะแนน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2

เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 65 – 77/2149 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ออกเสียงลงคะแนน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7ในการนี้ เมืองพัทยาขอสรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, จำนวนผู้มาใช้สิทธิ, จำนวนบัตรดี-บัตรเสีย และจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ของทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง 146 หน่วย ดังนี้

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ มีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 14,482 คะแนน

นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้คะแนน 12,524 คะแนน

นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ได้คะแนน 8,774 คะแนน

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้คะแนน 990 คะแนน

รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 4 เขต : 78,018 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 38,254 คน คิดเป็น (%) 49.38 จำนวนบัตรดี 36,770 บัตร คิดเป็น (%) 95.45 จำนวนบัตรเสีย 1,004 บัตร คิดเป็น (%) 2.61 จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 750 บัตร คิดเป็น (%) 1.95

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาต้องนำผลการนับคะแนนที่ได้ ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการต่อไป


เลือกตั้งนายกพัทยาใหม่ เลือกตั้งนายกพัทยาใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ