สมาคมการตลาด เผย “4ร” หัวใจความสำเร็จยุค 2023

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เผยผลสำรวจ “Marketing Trends : 2023 Way Forwards” พร้อมแนวปฏิบัติ “4ร” คือ “เร็ว-รู้-เรื่อง-รักษา” หัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำการตลาดในปี 2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดเผยในงาน Thailand Marketing Day 2022 : The Game Changer ว่า ได้สำรวจความคิดเห็นในกลุ่ม MAT CMO Council ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาดและคณาจารย์ในภาควิชาที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 150 คน ถึงเทรนด์ของวงการการตลาดในปี 2566 ที่จะถึงนี้

ผลจากการสำรวจพบว่า ภาคธุรกิจยังเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะเริ่มคลี่คลายไปในทางบวก แม้จะยังไม่สดใสมากนัก โดยเศรษฐกิจอาจเติบโตได้ประมาณ 5% ส่วนในวงการการตลาดนั้นธุรกิจและหน่วยงานต่าง ๆ จะใช้งบการตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 2565 นี้อีกประมาณ 5-10%

โดยประเด็นที่ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญในปี 2566 นั้นจะแตกต่างจากที่ผ่านมา ประกอบด้วย คุณภาพที่ต้องสูงกว่าระดับพื้นฐานที่สินค้าและบริการหมวดนั้น ๆ มีอยู่แล้ว อีกทั้งผู้บริโภคต้องการสืบค้น-พิสูจน์สิ่งที่แบรนด์กล่าวอ้างได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้บริโภคพร้อมที่จะทดลองสินค้า-บริการจากแบรนด์ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์และคุณภาพที่ตนต้องการ โดยไม่คิดถึงเรื่องแบรนด์ลอยัลตี้หรือความจงรักภักดีกับแบรนด์อีกต่อไป

ส่วนปัจจัยที่นักการตลาดและองค์กรจะต้องเตรียมพร้อมรับมือแบบมองข้ามไม่ได้เลย คือ ความปลอดภัยในโลกเทคโนโลยีหรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเรื่องการเงินหรือการบริหารจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากสามารถสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลได้ในเวลาสั้น ๆ เช่นเดียวกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวนและเสี่ยงขะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ดังนั้นหัวใจสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำการตลาดปี 2023 จะสรุปเป็นประเด็นได้ “4ร” คือ “เร็ว-รู้-เรื่อง-รักษา”

  • เร็ว การตลาดและการทำงานต้องคล่องตัวและทันเหตุการณ์มากขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนปรับปรุงอย่างทันท่วงที เพื่อรับมือยุคที่ไม่มีอะไรแน่นอน
  • รู้ เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าผ่านการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร อัพสกิล-รีสกิลให้ทันการเปลี่ยนแปลง
  • เรื่อง ต้องสื่อสารให้รู้เรื่องทั้งเนื้อหาและบริบทของการสื่อสาร ที่ต้องใส่ใจ โดนใจ แม่นยำ รวมไปถึงเรื่องความละเอียดอ่อนของการสื่อสารอีกด้วย
  • รักษา คือ การทำธุรกิจอย่างใส่ใจ และสร้างคุณค่าให้แก่โลกและสังคม ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทั้งผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ

ทั้งนี้สมาคมย้ำว่า การทำตลาดต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับ “คนไ ซึ่งในที่นี้ครอบคลุมทั้งสังคม ชุมชน และลูกค้า รวมถึงโลกและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญมากในการสร้างความรักในแบรนด์อย่างแท้จริง และนำไปสู่ “ผลกำไร” เพราะเมื่อองค์กรนั้นมีทั้งความ เข้าใจและใส่ใจ ผลที่จะสะท้อนกลับมา ย่อมเป็นผลเชิงบวกที่จะนำไปสู่ผลบวกทางธุรกิจอย่างแน่นอน