WARRIX กำไรปี’65 พุ่ง 752% รัฐ-เอกชนแห่สั่งซื้อยูนิฟอร์ม บอลกลับมาฮิต

เสื้อกีฬา วอริกซ์ สปอร์ต

วอริกซ์ สปอร์ต(WARRIX) โชว์กำไรสุทธิปี 2565 เท่ากับ 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 752% เหตุโควิดคลี่คลาย กิจกรรมต่างๆกลับมาจัดได้ตามปกติ ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนกลับมาสั่งซื้อยูนิฟอร์มที่ชะลอไปก่อนหน้ามากขึ้น ขณะที่กิจกรรมกีฬากลับมาคึกคัก ฟุตบอลรายการใหญ่ ๆ กลับมาแข่งขันในไทย ทำให้กลุ่มสินค้าทั้ง Licensed และ Non –Licensed ขายดี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ WARRIX แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ว่า ตามที่บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ดำเนินการส่งงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 128.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 752 (752%) เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ14.2 ล้านบาท บริษัทจึงขออธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน ดังนี้

สำหรับสิ้นสุดปี 2564 และปี 2565 รายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 647.96 ล้านบาท และ 1,062.88 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 414.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.03โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลาย ด้วยนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ สามารถกลับมาจัดงานได้ตามปกติ ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน มีความต้องการในการซื้อสินค้าสูงเมื่อเทียบกับปี 64 งบประมาณการจัดกิจกรรม การสั่งสินค้าที่ระลึก หรือชุดยูนิฟอร์มที่ถูกชะลอการสั่งซื้อช่วงโควิด ก็มีการกลับมาสั่งตามปกติ โดยรายได้หลักกว่าร้อยละ 80 มาจากกลุ่มสินค้า Non – Licensed ซึ่งเพิ่มขึ้น 321.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64

Advertisement

ผลประกอบการ วอริกซ์ WARRIX-2565

โดยกลุ่มสินค้า Non –Licensed สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2564 และ ปี 2565 โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมและสามารถสร้างรายได้แก่บริษัทมากที่สุด ได้แก่ สินค้าคลาสสิค โดยการเติบโตของกลุ่มสินค้า Non-Licensed เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการลดการพึ่งพาสินค้ากลุ่มLicensed โดยหันไปใช้ประโยชน์จากการทำการตลาดของกลุ่มลูกค้า Licensed ให้เกิดการซื้อสินค้าซ้ำ หรือได้ทดลองใช้สินค้าแล้วทราบถึงคุณภาพของสินค้า ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯเติบโตสูงขึ้น มีการซื้อสินค้าจากหลากหลายช่องทางทั้งค้าปลีก และค้าส่ง โดยบริษัทฯจะอาศัยฐานลูกค้าเหล่านี้ในการเติบโตในธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

ในส่วนของกลุ่มสินค้า Licensed ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน โดยมียอดขายหลักมาจาก Licensed กลุ่มฟุตบอล เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมฟุตบอลภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพที่ประเทศเชียงใหม่ รายการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Cup ที่นับเป็นรายการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่รายการแรกในรอบ 3 ปี ที่กลับมาจัดรายการในประเทศไทย ทำให้เกิดกระแสขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจากปี 2564

เสื้อกีฬา วอริกซ์ สปอร์ต หรือ WARRIX ขายดี

Advertisement

สำหรับงวดสิ้นสุดปี 2564 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 15.10 ล้านบาท และ ปี2565 เท่ากับ 128.63 ล้านบาท ตามลำดับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 113.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 752% มาจากรายได้เพิ่มขึ้นในทุกช่องทางการขาย จากสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้น ส่งผลให้ช่องทางขายออฟไลน์กลับมามีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการบริหารต้นทุนขายที่ดีขึ้นด้วย