มาม่า กำไรไตรมาสแรกพุ่ง 32% หลังปรับขึ้นราคาได้ผล

มาม่า
ภาพจาก เฟซบุ๊กมาม่า

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ แจ้งผลประกอบการไตรมาสแรก ปี’66 กำไรพุ่ง 32% หลังปรับขึ้นราคาได้ผลช่วยลดผลกระทบต้นทุนวัตถุดิบ-ขนส่งแพง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรก ปี’66 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 ระบุว่า มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 32.01% เป็น 803.6 ล้านบาท เช่นเดียวกับอัตรากำไรสุทธิที่อยู่ระดับ 11.49% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 9.57%

กำไรที่เพิ่มขึ้นนี้ ยักษ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูประบุว่า เป็นผลรวมจากทั้งการขึ้นราคาสินค้า รวมถึงราคาน้ำมันปาล์มและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา

โดยการขึ้นราคาขายสินค้าช่วยให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสําหรับไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 69.47% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 71.15% แม้ต้นทุนขายสําหรับไตรมาสที่ 1 จะเพิ่มขึ้น 344.18 ล้านบาท หรือ 7.86% เป็น 4,724.19 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบสำคัญอย่างแป้งสาลีปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

เช่นเดียวกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นเพราะการปรับขึ้นราคาสินค้าเช่นกัน โดยไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์มียอดขายรวมสําหรับไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้น 10.46% อยู่ที่ 6,800.12 ล้านบาท

เมื่อแยกตามประเภทสินค้ารายได้จากการขายสินค้าบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูปในไทยและต่างประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้น 16.6% และ 14.38% ตามลำดับ มีสาเหตุหลักมาจากการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าการขายเพิ่มสูงขึ้น

รวมถึงสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าเบเกอรี่และน้ำผลไม้ยอดขายเติบโต 18.14% 2.58% และ 2.31% ตามลำดับ ซึ่งเติบโตจากสภาพตลาดโดยรวมและการปรับราคาสินค้าตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน สําหรับรายได้อื่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น 10.66 ล้านบาท มีสาเหตุจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น


สําหรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง 52.4 ล้านบาท จากผลกระทบต้นทุนราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น