หมอยงชี้ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ไม่ต้องตรวจให้รู้ว่าเป็นไวรัสใด

หมอยง
ภาพจาก Canva

หมอยงชี้ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่เป็นอยู่ขณะนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจให้รู้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสใด เว้นแต่มีความจำเป็นในการศึกษาวิจัย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงโรคทางเดินหายใจที่เป็นอยู่ขณะนี้จำเป็นต้องตรวจให้รู้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสใดหรือไม่

นพ.ยงระบุว่า ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่มีความจำเป็น การตรวจให้รู้ว่าเป็นไวรัสใด เราจะตรวจหาไวรัสที่มียาต้านไวรัสและรักษาได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการรักษาจำเพาะ

ไวรัสที่เหลืออีกจำนวนมาก ไม่มีความจำเป็น เพราะการรักษาไม่แตกต่างกัน เป็นการรักษาตามอาการ แบบประคับประคอง รอเวลา ให้ภูมิต้านทานเรากำจัดไวรัสให้หมดไป

ถึงแม้ RSV ก็ไม่มีความจำเป็น เพราะไม่มียารักษาจำเพาะ ยกเว้นในกลุ่มเปราะบางที่อาจจะใช้ monoclonal antibody RSV ไม่มีเหตุผลในการให้ยา Montelukast ในการป้องกันแทรกซ้อนแต่อย่างใด

การตรวจให้รู้ว่าเป็นไวรัสตัวใด มีความจำเป็นในการศึกษาวิจัย ให้รู้ว่าขณะนี้มีไวรัสอะไรกำลังระบาดอยู่ อย่างการทำงานวิจัยของศูนย์ แล้วใช้ผลงานวิจัยข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่ เพื่อวางมาตรการในการป้องกัน และแนวทางในการดูแลผู้ป่วยต่อไปในภาพรวม


การตรวจให้รู้ว่าเป็นไวรัสใด สายพันธุ์อะไร มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จะเกิดค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็นในการรักษา เช่นตรวจรู้ว่าเป็น parainfluenza การรักษาก็เหมือนเดิม