หมอยงเตือน โควิด 19 ติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่ได้

ไข้หวัดใหญ่

หมอยงเตือน โควิด-19 สามารถติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่ได้ หลังพบผู้ป่วยติดทั้ง 2 เชื้อหลายราย

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสเฟซบุ๊กกล่าวว่า เมื่อมีการระบาดด้วยโรคทางเดินหายใจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหลาย ๆ ชนิด จึงมีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อพร้อมกัน มากกว่า 1 ชนิด เช่น การติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับไข้หวัดใหญ่

จากการติดตามในการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วย ในช่วงที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจ ทั้งโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่อย่างมาก การตรวจพบเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ในคนคนเดียวกัน มีความเป็นไปได้โดยเฉพาะ ในการระบาดของกลุ่มคนหมู่มากและเกิดจากเชื้อทั้ง 2 ตัวนี้พร้อมกัน

ในการตรวจวินิจฉัยในบางกรณีอาจจะจำเป็นต้องตรวจเชื้อหลายตัวพร้อมกัน เพื่อให้ทราบถึงการติดเชื้อร่วมกัน ถ้ามีความสงสัย

ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง บางครั้งในฤดูกาลนี้ อาจจะต้องสุ่มตรวจเชื้อทั้งสอง คือทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้อง เพราะโรคทั้ง 2 นี้มียารักษา

อย่างไรก็ตาม จากการที่เห็นและติดตามผู้ป่วยหลายรายที่ติดเชื้อพร้อมกัน ความรุนแรงของโรคไม่ได้แสดงอาการเด่นชัดว่ารุนแรงขึ้น คงจะต้องติดตามการศึกษาเพิ่มขึ้น