สธ. ขู่เที่ยวสงกรานต์ไม่ระวัง อาจเจอโควิดวันละแสนราย

สงกรานต์
Photo by CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

สธ.ขู่เที่ยวสงกรานต์ไม่ระวัง อาจเจอยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันละแสนราย

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในงานแถลงมาตรการสร้างความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า ในอีก 3 สัปดาห์จากนี้จะเข้าสู่ช่วงสงกรานต์ ขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เฉลี่ย 2 หมื่นรายต่อวัน หลายคนจึงวิตกกังวล

ซึ่งผลสำรวจของอนามัยโพล (Anamai Event Poll) ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2565 ประเด็นความกังวลต่อสถานการณ์ พบ กังวลร้อยละ 77 เหตุผลที่กังวลมากสุดคือ อาจติดเชื้อจากการรวมกลุ่มในสถานที่ต่างๆ ตามด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังสูงอยู่ และอาจติดเชื้อจากการรวมกลุ่มสังสรรค์ในครอบครัว/บ้าน ส่วนไม่กังวล ร้อยละ 23 เพราะมั่นใจป้องกันตนเองได้ดี ไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยง และอยากใช้ชีวิตตามปกติ

อีกทั้ง หากพิจารณาสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้คาดว่ายังคงมีการระบาดต่อเนื่อง และจะอยู่ในระดับสูงคงตัวช่วงเทศกาล เนื่องจากมีการเคลื่อนผู้คนจำนวนมาก มีกิจกรรมทั้งในครอบครัวและนอกบ้าน และมีกิจกรรมเสี่ยง จะพบผู้ติดเชื้อทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มก้อนจากผลพวงสงกรานต์

อย่างไรก็ตาม หากเราดำเนินมาตรการได้ดีทั้ง Covid-19 free settings และมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด ไม่ย่อหย่อนในมาตรการ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามฉากทัศน์จะอยู่ระหว่างเส้นสีเขียวถึงเส้นสีเหลือง คือ วันละ 2-5 หมื่นราย แต่หากเราไม่ดำเนินมาตรการต่างๆ รวมถึงผ่อนคลายการป้องกันโรค ก็จะพุ่งเป็นเส้นแดงถึงแสนรายต่อวันได้ แต่เชื่อมั่นในมาตรการต่างๆ ที่เราดำเนินการอย่างเคร่งครัดจะสามารถรับมือได้


ต้องฝากเน้นย้ำการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หลีกเลี่ยงไปสถานที่เสี่ยงหรือทำกิจกรรมเสี่ยง และตรวจ ATK เมื่อสงสัย โดยเฉพาะกลุ่มที่น่าเป็นห่วงสุดคือ ผู้สูงอายุที่มีลูกหลานกลับไปเยี่ยม และกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง ขอให้รับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ นพ.สุวรรณชัย กล่าว