สธ.ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงสถานพยาบาล เตรียมรับมือโควิดระลอกใหม่

สธ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงสถานพยาบาล เตรียมรับมือโควิดระลอกใหม่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการด่วนที่สุด ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัดเตรียมความพร้อม 8 ข้อ รับมือการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่เอกสารจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการด่วนที่สุด ถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่

หนังสือฉบับดังกล่าวระบุ 8 ข้อ ที่กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งสถานพยาบาลเตรียมพร้อม ดังนี้

  1. สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ รับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ และระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
  2. สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถให้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เตรียมพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
  4. เตรียมพร้อม และซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย
  5. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากร-ประชาชนอย่างครอบคลุม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ
  7. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด
  8. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง