เกรท วอลล์ฯ แจงกรณีแบตเตอรี่ ORA GOOD CAT ยังอยู่ในวงเงินประกัน

ORA Good Cat

เกรท วอลล์ฯ ร่อนจดหมายชี้แจง สื่อสารคลาดเคลื่อน กรณีแผงครอบแบตเตอรี่ใต้ท้องรถไฟฟ้า ORA GOOD CAT หลังตรวจสอบไม่ส่งผลกระทบต่อแบตเตอรี่ ยันบริษัทประกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นตัวกลางแก้ปัญหากับบริษัทประกันให้กับลูกค้าในทุกเคส” ตั้งสายด่วนรับเรื่องแบตเตอรี่เฉพาะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายสื่อสารองค์กร เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ออกจดหมายชี้แจง ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลตามโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรถยนต์ ORA GOOD CAT กรณีที่แผงครอบแบตเตอรี่ใต้ท้องรถได้รับความเสียหาย

หลังจากที่บริษัทประกันภัยได้ประเมินมูลค่าการซ่อมแล้วพบว่ามูลค่าการซ่อมมากกว่า 70% ของทุนประกัน ทางบริษัทประกันภัยจึงเสนอคืนทุนประกันเต็มจํานวนให้กับลูกค้านั้น

ORA Good Catเกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ดังนี้ ในกรณีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของรถไฟฟ้าและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของลูกค้า เกรท วอลล์ มอเตอร์ ถือเป็นเรื่องสําคัญและมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานที่เป็นระบบ โดยทีมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และช่างเทคนิคได้เข้าตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง โดยการตรวจสอบนี้จะครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่

1.การทดสอบระบบแรงดันไฟภายในแบตเตอรี่และการทํางานของแบตเตอรี่ 

2.การตรวจสอบการรั่วไหลของระบบหล่อเย็น (Coolant) ภายในแบตเตอรี่

3.การตรวจสอบการรั่วไหลของฝุ่นและอากาศเข้าในแบตเตอรี่

ORA Good Catสําหรับเคสดังกล่าวจากการทดสอบด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกับตัวแบตเตอรี่ภายในใด ๆ ทั้งสิ้น จึงวิเคราะห์ให้เปลี่ยนเฉพาะฝาครอบแบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายจากการกระแทกเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายจะยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัทประกัน ซึ่งราคาที่มีการส่งให้บริษัทประกันเพื่อคํานวณความเสียหายในเบื้องต้นนั้น เป็นราคาของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูก ซึ่งเป็นการประเมินเบื้องต้นจากการสังเกตจากลักษณะภายนอกเท่านั้น

ซึ่งทางบริษัทต้องขออภัยกับการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดความกังวลกับทางลูกค้าและผู้ที่ได้รับข่าวสารมา ที่นี้ด้วย

Advertisement

ORA Good Cat เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและลดความกังวลของลูกค้าของเรา บริษัทขอชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานและเริ่มดําเนินการ ในทันทีดังต่อไปนี้

ลูกค้าที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุและแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย ทางเกรทวอลล์ มอเตอร์ สํานักงานใหญ่จะ เข้าไปร่วมพูดคุยและเจรจาแก้ปัญหากับบริษัทประกันให้กับลูกค้าในทุกเคส”, จัดตั้ง HOTLINE สายด่วนเพื่อรับปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่โดยเฉพาะ, จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่หลังอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทํางานกับบริษัทประกันและลดความกังวลของลูกค้า

ทํางานกับทางสํานักงานใหญ่ที่ประเทศจีนเพื่อเจรจาเกี่ยวกับราคาแบตเตอรี่และการถ่ายโอนความรู้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นบางโมดูล หรือการซ่อมแบตเตอรี่เพื่อลดภาระของลูกค้า เพื่อรองรับเคสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และทํางานร่วมกับบริษัทประกันในการตรวจสอบความถูกต้องของใบประเมินราคาก่อนนําส่งลูกค้า และปรับปรุงการสื่อสารระหว่างบริษัทประกัน, GWM Partner Store, GWM สํานักงานใหญ่ และลูกค้าด้วย