กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย “พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน”

กองทุนฮอนด้า
กองทุนฮอนด้า
คอลัมน์ : ออโต อัพเดต

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ให้ความสำคัญกับปัญหาภัยทางธรรมชาติเสมอมา โดยเริ่มก่อตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2555 ซึ่งปัญหาการจัดการน้ำระดับประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย

โดย กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้ร่วมดำเนินงานเป็นครั้งแรก เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน โดยให้การสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในปี พ.ศ. 2560

และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2566 รวมระยะเวลา 7 ปี กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง รวมทั้งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริใน 10 พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

กองทุนฮอนด้า
กองทุนฮอนด้า

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2566 ณ บ้านดงผาปูน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ

ช่วงที่ 2 ดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2563-2566 บริเวณพื้นที่บ้านดงผาปูน บ้านนาบง และบ้านวังปะ

โดยได้จัดกิจกรรม 1) สร้างฝายภูมิปัญญา (คอกหมู) จำนวน 3 ฝาย และ 2) ปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมือง เช่น ต๋าว หวาย เมี่ยง มะแขว่น พะยูง ยางนา กฤษณา จำนวนรวม 1,000 ต้น

บ้านดงผาปูน เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เป็นปีที่ 7 จนได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ลำดับที่ 27) เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา


ในครั้งนี้จึงเป็นการขยายผลการดำเนินงานและเสริมความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านดงผาปูนเพิ่มเติม และขยายพื้นที่ไปยังบ้านวังปะ โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) เพื่อชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นของป่าชุมชน จำนวน 800 ไร่ 2) เพื่ออนุรักษ์และเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำท้องถิ่น 3) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น 4) เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้แก่ป่าและสัตว์ป่า และ 5) เพื่อเป็นแหล่งอาหารและเสริมอาชีพให้คนในท้องถิ่น