ฮอนด้า แจงลูกค้ารอรับรถนาน เหตุปัญหาชิ้นส่วนขาด

พบพนักงานฮอนด้าในโรจนะติดโควิด

ฮอนด้า ประกาศ ผ่านเว็บไซต์ www.honda.co.th เร่งชี้แจงลูกค้า เหตุรอรับรถนาน หลังเผชิญชิ้นส่วนขาดแคลนทั่วโลก

วันที่ 5 พฤษาภาคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ www.honda.co.th ว่า ขณะนี้บริษัทประสบปัญหาด้านการผลิตซึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในบางประเทศ ไม่สามารถจัดส่งชิ้นส่วนให้แก่ฮอนด้าเพื่อนำมาประกอบรถยนต์ได้

อีกทั้งแผนการส่งมอบชิ้นส่วนยังมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ทำให้บริษัทไม่สามารถวางแผนผลิตและส่งมอบรถยนต์ได้อย่างแม่นยำ

ฮอนด้าอย่างไรก็ตามบริษัทจะเร่งดำเนินในการจัดหาชิ้นส่วนมาเพื่อผลิตรถยนต์และส่งมอบให้กับลูกค้าโดยจะมีการแจ้งกำหนดการส่งมอบให้ลูกค้าทราบผ่านทางผู้จำหน่ายทันที

ชิ้นส่วนขาด “ฮอนด้า” ประกาศหยุดผลิต 5 วัน ทั้งสองโรงงาน

Honda ปิดโรงงานแม่ในญี่ปุ่น ปรับแผนมุ่งรถอีวีเต็มตัว

ก่อนหน้านี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รายงานว่า ฮอนด้าประกาศหยุดผลิตรถยนต์ที่โรงงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวทั้ง 2 โรงงานได้แก่ โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงานที่นิคม อุตสาหกรรมโรจนะ จ.ปราจีนบุรี


ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องหยุดการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา จะหยุดระหว่างวันที่ 6-10 พ.ค. 2565
  • โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.ปราจีนบุรี จะหยุดระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค. 2565
    และกำลังมีแผนจะประกาศเพิ่มเติม