โอเนียน โมบิลิตี้ จับมือ 7-11 นำร่อง 3 ล้อไฟฟ้ารับส่งสินค้า

ONiON
คอลัมน์ : ออโต เวิลด์ไวด์

โอเนียน โมบิลิตี้ บริษัทที่มุ่งผลักดันยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว ONiON T1c รถขนส่งสินค้าพลังงานไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ โอเนียน ที1ซี สร้างบนแพลตฟอร์มรถสามล้อไฟฟ้าเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัท และยังมีรุ่นรองรับผู้โดยสารอย่าง ONiON T1

รถทั้งสองรุ่นได้รับการพัฒนาเพื่อผู้ใช้งานเพื่อการพาณิชย์ โดดเด่นด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อลดโอกาสการเกิดค่าใช้จ่ายจากการหยุดรถและยกระดับการใช้ประโยชน์จากตัวรถอย่างเต็มที่ มีการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าและน้ำหนักบรรทุก ผสมผสานระบบการจัดการยานยนต์และแบตเตอรี่เพื่อการควบคุมและความปลอดภัยของสินค้าและผู้โดยสาร โอเนียน ที1ซี พร้อมจัดจำหน่ายแบบจำนวนจำกัดภายในปี 2565 และเตรียมเพิ่มกำลังผลิตตามแผนงานในปี 2566

โอเนียน ที1ซี ซึ่งได้รับการเผยโฉมสู่สาธารณชนที่งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชียซึ่งจัดขึ้นในสัปดาห์นี้ที่กรุงเทพฯ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านขนส่งสินค้าอย่าง “รวดเร็ว” ที่กำลังได้รับความนิยม และรองรับเป้าหมายการลดปริมาณคาร์บอน

ONiON

Advertisement

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่ใหญ่เพียงพอต่อการบรรทุกน้ำหนักสูงสุด 500 กก. โดยไม่ส่งผลต่อพละกำลัง และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่ 45 กม.ต่อ ชม.

โอเนียน ที1ซี อยู่ระหว่างการใช้งานในโครงการนำร่องร่วมกับเซเว่นอีเลฟเว่นของกลุ่ม ซี.พี.ในกรุงเทพฯ โครงการนำร่องดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างออลล์นาว โลจิสติกส์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม ซี.พี., เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจหลากหลายประเภทบนพื้นฐานของบริการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮโดรเจน

ที1ซี มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ที่ 14 กม.ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มสามารถโลดแล่นได้ไกล 80 กม. ปัจจุบัน โอเนียนมีสถานีสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด 9 แห่ง ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา