ปลูกผักสลัดด้วยหัวใจ

คอลัมน์ : SD Talk

ใครจะรู้ว่าผักสลัดหนึ่งต้น จะมีความหมายกับน้อง ๆ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จ.ปทุมธานี มากกว่าการเป็นผักคุณภาพดี ปลอดภัย รับประทานอร่อย เพราะนี่คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการปลูกผักที่ทำให้น้อง ๆ ได้ฝึกการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อลดภาระของครอบครัว

“การปลูกผัก อาจจะดูง่ายสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา เป็นเรื่องที่ยากมาก”

“วรรณนภา เปรมปรีดา” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จ.ปทุมธานี กล่าวถึงที่มา และบอกอีกว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จะรับดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา วัยรุ่น ที่มีอายุตั้งแต่ 15-35 ปี ด้วยกระบวนการพยาบาล และโปรแกรมบางพูนโมเดลที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ให้น้อง ๆ มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว

กิจกรรมปลูกผักนับเป็นโมเดลที่ศูนย์นำมาใช้ในการฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม และส่งต่อน้อง ๆ กลุ่มนี้เข้าระบบการทำงานตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งจะทำให้พวกเขามีอาชีพ และรายได้ โดยเรียกโมเดลนี้ว่า “บางพูนโมเดล”

Advertisment

ซึ่งมีบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AIS สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกผักด้วย AIS iFarm และ โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) เข้ามาช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในการปลูกผักสลัดที่ตลาดมีความต้องการ พร้อมรับซื้อผลผลิตมาจำหน่ายยังสาขา

“เราจะฝึกทักษะให้น้อง ๆ สามารถดำรงชีวิตขั้นซับซ้อน เช่น การหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้า ซักผ้าด้วยเครื่อง การใช้เงินซื้อของ กวาดพื้น ถูพื้น เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกการใช้ชีวิตประจำวันกับครอบครัว ควบคู่ไปกับการปลูกผักสลัด ที่เป็นกิจกรรมที่สร้างสมาธิ ทำให้น้อง ๆ จดจ่ออยู่กับงานที่ทำ มีความอดทน ซึ่งเป็นการเตรียมทักษะพื้นฐานการทำงาน”

หัวใจสำคัญของการฝึกทักษะของบางพูนโมเดล คือ “การทำซ้ำ ๆ ทำบ่อย ๆ” จนกระทั่งน้อง ๆ เกิดความเข้าใจ และรับรู้ว่าเป็นหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ และเมื่อพวกเขาออกไปใช้ชีวิตภายนอก พวกเขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว

Advertisment

น้อง ๆ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จะลงมือปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะเมล็ดผักสลัด อาทิ ฟินเลย์, กรีนคอส, กรีนโอ๊ค ด้วยการนำต้นกล้าลงแปลงปลูก รดน้ำ เก็บล้างทำความสะอาด และบรรจุถุง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา และเมื่อเขาทำได้ น้อง ๆ จะเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ

“วรรณนภา” กล่าวอีกว่า หลังจากเก็บผักสลัดแล้ว น้อง ๆ จะมาช่วยกันแพ็กผักใส่ถุง แปะสติ๊กเกอร์สีเหลืองบางพูนโมเดล และแช่ตู้เย็นไว้ เตรียมส่งให้กับทาง โก โฮลเซลล์ สัปดาห์ละครั้ง ประมาณ 100 ถุง หรือเฉลี่ย 20-30 กิโลกรัมต่อครั้ง แม้จะไม่มาก แต่นี่คือโอกาสสำคัญของเด็ก ๆ กลุ่มนี้

ผักสลัดทุกถุงของน้อง ๆ จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี จะวางจำหน่ายที่แผนกผักสด บริเวณ “โก โฮลเซลล์ สาขารังสิต” ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน เป็นต้นไป โดยสังเกตสติ๊กเกอร์สีเหลืองลวดลายการ์ตูนเด็ก พิมพ์ “บางพูน เกษตรปลอดภัย By Bangpoon Model” อันเป็นสัญลักษณ์

แม้จำนวนผักจากฝีมือน้อง ๆ จะมีไม่มาก แต่จะเป็นไอเท็มสำคัญที่หลายคนตามหา จึงอยากเชิญชวนทุกคนมามอบโอกาสให้กับน้อง ๆ กลุ่มนี้กัน