เปิดประวัติ แพทองธาร ชินวัตร สายเลือดการเมือง สานฝันแลนด์สไลด์

แพทองธาร ชินวัตร

เปิดประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร สายเลือดการเมืองตระกูลชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย สานฝันแลนด์สไลด์

วันที่ 5 เมษายน 2566 วันที่ 5 เมษายน 2566 แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง ลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันสังคมรู้จักเธอในตำแหน่งสุดสำคัญของพรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

กับตำแหน่ง 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ท่ามกลางความคาดหวังของแกนนำพรรคที่ต้องการเห็นชัยชนะแบบ “แลนด์สไลด์” 310 เสียง พร้อมแคมเปญที่ใช้หาเสียงหลายเวทีกับการประกาศ “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน”

แพทองธาร ชินวัตร
ศูนย์ภาพเครือมติชน

ประวัติ แพทองธาร ชินวัตร

แพทองธาร หรือ อุ๊งอิ๊ง ชินวัตร เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2529 (อายุ 36 ปี) แพทองธาร เป็นบุตรสาวคนเล็ก จากพี่น้อง 3 คน ของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งมีนายพานทองแท้ เป็นพี่ชายคนโต และบุตรสาวคนรองคือนางสาวพินทองทา

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ และมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ดีกรีจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท International Hotel Management จาก Surrey University ประเทศอังกฤษ

แพทองธาร สมรสกับปอ-ปิฎก สุขสวัสดิ์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาชีพก่อนแต่งงานคือนักบิน มีลูกสาว หลานทักษิณ และคุณหญิงพจมาน 1 คน ชื่อ “น้องธิธาร” และในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เธอจะเป็นคนแม่ลูกสอง หญิง 1 คน ชาย 1 คน

แพทองธาร ชินวัตร
แฟ้มภาพ

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร แต่งงานตามประเพณีไทย 2 รอบ โดยรอบแรกจัดงานที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 โดยมี โอ๊ค พานทองแท้ พี่ชายคนโต เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวแทนนายทักษิณ ชินวัตร จากนั้นจัดงานฉลองรอบที่สองในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ โรงแรมโรสวูด ฮ่องกง

โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วม ทั้งนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ไม่ได้บินไปร่วมงานที่ฮ่องกง

ประสบการณ์การทำงาน

เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และกรรมการบริษัทธุรกิจในเครือ เช่น โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ โรงแรม เทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ สนามกอล์ฟอัลไพน์ โรงแรมเอสซี ปาร์ค

มีชื่อถือหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 บริษัท คือบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC จำนวนทั้งสิ้น 1,216,149,870 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.82% หรือมีมูลค่ารวมกว่า 5,521,320,409.8 บาท (จากราคาปิดวันที่ 8 ก.พ. 2566 ที่ราคา 4.54 บาทต่อหุ้น)

เส้นทางการเมือง

แพทองธาร เป็นคนการเมืองคนที่ 4 ในครอบครัวชินวัตร ในฐานะบุคคลที่อาจเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีใกล้เคียงกับอดีตนายกรัฐมนตรี 3 คนคือ ทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็นพ่อ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อาเขย และอาปู-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แพทองธารมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

แพทองธาร ชินวัตร
ศูนย์ภาพเครือมติชน

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ อาทิ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

รวมทั้งไม่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล และเคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

แพทองธารไม่ใช่คนหน้าใหม่ในวงการเมือง เธอมีสายเลือดการเมืองมาตั้งแต่เป็นเยาวชน นับว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นของทักษิณ เป็นลูกสาวที่เคยถือการ์ดและโปสเตอร์ช่วยทักษิณรณรงค์หาเสียงมาตั้งแต่เด็ก และนิยามตัวเองว่าเป็น “ลูกสาวของพ่อ” มาเสมอ

แพทองธาร ชินวัตร
ศูนย์ภาพเครือมติชน