เปิดชื่อ 100 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทย โควตารัฐมนตรี-บ้านใหญ่

เพื่อไทย วันสมัครปาร์ตี้ลิสต์ 1

เปิด 100 ชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเพื่อไทย อดีตหัวหน้าพรรค วิโรจน์-สมพงษ์ อยู่ 2 อันดับแรก บรรดาบิ๊กเนม บ้านใหญ่ อยู่ใน 10 อันดับแรก ส่วน 10 อันดับท้าย เป็นทีมนโยบาย-กรรมการบริหารพรรค

วันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ซึ่งจัดลำดับ “เซฟโซน” ที่จะได้เป็น ส.ส.ตั้งแต่ลำดับ 1-30 หรือ 40 ที่นั่ง

ทั้งนี้ ใน 13 อันดับแรก เป็นระดับนักการเมือง “รุ่นเก๋า” ที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญในพรรค รวมถึงเป็นคนที่ได้คุมการเลือกตั้งในภาคต่าง ๆ ประเภท “บ้านใหญ่”

เช่น 2 ลำดับแรกเป็นอดีตหัวหน้าพรรค พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถือว่าเป็น “สายตรง” ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส่วนอันดับถัดมา เป็นไฟต์บังคับที่ต้องใส่ชื่อของตำแหน่งเลขาธิการพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

จากนั้น นายชูศักดิ์ ศิรินิล ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสุชาติ ตันเจริญ นายสุทิน คลังแสง นายชัยเกษม นิติสิริ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ จาตุรนต์ ฉายแสง

ต่อด้วยระดับที่เป็นมือทำงาน อดีตข้าราชการการเมืองของพรรคเพื่อไทย อดีต ส.ส.เขตที่มาขึ้นบัญชีรายชื่อของพรรค รวมถึง อดีตหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิม เช่น น.ส.ละออง ติยะไพรัช นายขจิตร ชัยนิคม นายนพดล ปัทมะ นายอดิศร เพียงเกษ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นายนิคม บุญวิเศษ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ นายก่อแก้ว พิกุลทอง

ที่น่าจับตาอีกส่วนหนึ่งคือ ลำดับตั้งแต่ 89-100 ซึ่งพ้นโซนได้เป็น ส.ส. ส่วนใหญ่อยู่ในกรรมการบริหารพรรค หรือเป็นทีมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ เช่น นสพ.ชัย วัชรงค์ นายกิตติ ลิ่มสกุล นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล พวงเพ็ชร ชุนละเอียด สนธยา คุณปลื้ม ภูมิธรรม เวชยชัย ซึ่งในลำดับดังกล่าวคาดหมายกันว่าจะเป็นโควตารัฐมนตรี หากพรรคได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ส่วนชื่ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.เชียงราย อยู่ในลำดับที่ 72 น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคอยู่ในอันดับที่ 74 นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์ บุตรชายของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อยู่ในอันดับที่ 75 นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทีมทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

ลำดับที่ 1 พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
ลำดับที่ 2 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ลำดับที่ 3 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
ลำดับที่ 4 รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล
ลำดับที่ 5 ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง
ลำดับที่ 6 นายเกรียง กัลป์ตินันท์
ลำดับที่ 7 ดร.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ลำดับที่ 8 นายสุชาติ ตันเจริญ
ลำดับที่ 9 ดร.สุทิน คลังแสง
ลำดับที่ 10 ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ

ลำดับที่ 11 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
ลำดับที่ 12 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
ลำดับที่ 13 นายจาตุรนต์ ฉายแสง
ลำดับที่ 14 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ลำดับที่ 15 นายนพดล ปัทมะ
ลำดับที่ 16 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
ลำดับที่ 17 นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
ลำดับที่ 18 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เพียงเกษ
ลำดับที่ 19 นายนิคม บุญวิเศษ
ลำดับที่ 20 นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

ลำดับที่ 21 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
ลำดับที่ 22 นางประวีณ์นุช อินทปัญญา
ลำดับที่ 23 นายสุรเกียรติ เทียนทอง
ลำดับที่ 24 นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
ลำดับที่ 25 นายดนุพร ปุณณกันต์
ลำดับที่ 26 ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
ลำดับที่ 27 พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
ลำดับที่ 28 นายสุธรรม แสงประทุม
ลำดับที่ 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิธรณ์ วริณวัชรโรจน์
ลำดับที่ 30 ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

ลำดับที่ 31 นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย
ลำดับที่ 32 นางสาวละออง ติยะไพรัช
ลำดับที่ 33 นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช
ลำดับที่ 34 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ
ลำดับที่ 35 รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์
ลำดับที่ 36 นายก่อแก้ว พิกุลทอง
ลำดับที่ 37 นายขจิตร ชัยนิคม
ลำดับที่ 38 นายเอกพร รักความสุข
ลำดับที่ 39 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
ลำดับที่ 40 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล

ลำดับที่ 41 ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ
ลำดับที่ 42 นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
ลำดับที่ 43 นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
ลำดับที่ 44 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
ลำดับที่ 45 นายอุเมสนัส ปานเดย์
ลำดับที่ 46 ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
ลำดับที่ 47 นายรัชกิจ เฮงตระกูล
ลำดับที่ 48 นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน
ลำดับที่ 49 ดร.ธงทอง นิพัทธรุจิ
ลำดับที่ 50 นายพชร ธรรมมงคล

ลำดับที่ 51 นายสมเกียรติ ตันติธนไพศาล
ลำดับที่ 52 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์
ลำดับที่ 53 พลตำรวจตรี รังสรรค์ คชไกร
ลำดับที่ 54 นางสาวณภัทรา กมลรักษา
ลำดับที่ 55 นายนิทัศน์ ศรีนนท์
ลำดับที่ 56 นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ
ลำดับที่ 57 นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์
ลำดับที่ 58 นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ
ลำดับที่ 59 นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล
ลำดับที่ 60 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ

ลำดับที่ 61 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
ลำดับที่ 62 นายชานันท์ ยอดหงษ์
ลำดับที่ 63 นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
ลำดับที่ 64 นพ.สุกิจ พรหมศิริ
ลำดับที่ 65 นายประสพ สารสมัคร
ลำดับที่ 66 นายชุมสาย ศรียาภัย
ลำดับที่ 67 นายประภัทร์ จงสงวน
ลำดับที่ 68 นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์
ลำดับที่ 69 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ลำดับที่ 70 นายสนธยา หลาวหล้าง

ลำดับที่ 71 นายสหัสชัย อนันตเมฆ
ลำดับที่ 72 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
ลำดับที่ 73 นายสมนาม เหล่าเกียรติ
ลำดับที่ 74 นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา
ลำดับที่ 75 นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์
ลำดับที่ 76 นางอนงค์ ล่อใจ
ลำดับที่ 77 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
ลำดับที่ 78 นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์
ลำดับที่ 79 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
ลำดับที่ 80 นายวราวุธ ยันต์เจริญ

ลำดับที่ 81 นายกฤช เอื้อวงศ์
ลำดับที่ 82 นายสุรชัย เบ้าจรรยา
ลำดับที่ 83 นายภูวเดช นพฤทธิ์
ลำดับที่ 84 นายสุวรรณ น้ำใจดี
ลำดับที่ 85 นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
ลำดับที่ 86 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์
ลำดับที่ 87 นายนิกร ซัจเดว
ลำดับที่ 88 นายเกรียงเดช เข็มทอง
ลำดับที่ 89 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล
ลำดับที่ 90 ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล

ลำดับที่ 91 นสพ.ชัย วัชรงค์
ลำดับที่ 92 นายจักรพงษ์ แสงมณี
ลำดับที่ 93 นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
ลำดับที่ 94 ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม
ลำดับที่ 95 ดร.นลินี ทวีสิน
ลำดับที่ 96 นายพิชัย นริพทะพันธุ์
ลำดับที่ 97 นายพงศกร อรรณนพพร
ลำดับที่ 98 ดร.พวงเพ็ชร์ ชุนละเอียด
ลำดับที่ 99 นายสนธยา คุณปลื้ม
ลำดับที่ 100 นายภูมิธรรม เวชยชัย