ประวัติ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ซีอีโอ เอไอเอส

ประวัติ สมชัย เลิศสุทธิวงค์
ภาพจากเฟซบุ๊ก Somchai Lertsutiwong

ชื่อ นามสกุล : สมชัย เลิศสุทธิวงค์

ชื่อเล่น : เล็ก

ประวัติการศึกษา :

  • ปริญญาตรี Computer Science ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ด้านการตลาด

ประเภทบุคคล : นักธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง :