ประวัติ ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธาน กรรมการบริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป

ศุภลักษณ์ อัมพุช
แฟ้มภาพ

ชื่อ : ศุภลักษณ์ อัมพุช

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธาน กรรมการบริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป

ชื่อเล่น : แอ๊ว

วันเดือนปีเกิด : .. 2498

ถิ่นกำเนิด : ไทย

บิดา/มารดา : นายศุภชัย และนางบุญเลี้ยง (กันเขตต์) อัมพุช

คู่สมรส :-

ประวัตการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเพอร์ดู ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ประเภทบุคคล : นักธุรกิจ

Advertisement

ประวัติการทำงาน :

  • เภสัชกร
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชประสงค์ ช้อปปิ้งมอลล์ จำกัด
  • รองประธานกรรมการ บริษัท ราชประสงค์ ช้อปปิ้งมอลล์ จำกัด
  • รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
  • ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน

ผลงาน : –

หนังสือ : ยุทธศาสตร์การตลาดระดับไฮโซ เดอะมอลล์ สยามพารากอน ของผีเสื้อเหล็ก ศุภลักษณ์ อัมพุช ผู้เขียน : ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ : อนิเมท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง