สภาพัฒน์ ชง ครม.ของบฯเงินกู้ จ่ายค่ารักษาโควิด 1.8 หมื่นล้าน

เงิน โควิด

“ดนุชา” เลขาฯ สภาพัฒน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ชง ครม.อนุมัติ 1.8 หมื่นล้านบาท จ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการใช้เงินกู้ฯ ประมาณจำนวน 30,000 ล้านบาท

สำหรับใช้รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แบ่งเป็นวงเงินก้อนแรกจำนวน 18,000 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาอนุมัติวันพรุ่งนี้ (23 ส.ค. 65)

ส่วนอีกก้อนจำนวนหมื่นกว่าล้านบาท จะเสนอในการประชุม ครม.ครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ปัจจุบัน พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท มีเงินคงเหลือ 44,180.03 ล้านบาท หากใช้ในการรักษาพยาบาลสำหรับใช้รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะทำให้มีเงินคงเหลือ 14,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นใช้เงินเพิ่มเติม แต่เงินกู้ไม่เพียงพอก็จะเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ในส่วนของงบกลางเพื่อการเยียวยาโควิด-19 ต่อไป

Advertisment