ยิ่งลักษณ์ ชนะคดี ป.ป.ช.ข้อหาจ่ายเยียวยาผู้ชุมนุมปี 48-53 โดยมิชอบ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
FILE PHOTO: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

ป.ป.ช.ชุดใหญ่ ตีตกข้อกล่าวหา ‘ยิ่งลักษณ์-ครม.’ รวม 36 คน อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ชุมนุมทางการเมือง ชี้ทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ข่าวสด รายงานจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่มีมติตีตกข้อกล่าวหาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับพวก รวม 36 ราย

กรณีถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ. 2548-2553 โดยไม่มีอำนาจและไม่มีกฎหมายรองรับ เพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของตน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 66 และตามประมวลกฎหมายอาญา โดยเห็นว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีค้างตั้งแต่ มิถุนายน 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ข่าวสด รายงานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ระบุว่า ประชุมองค์คณะไต่สวน (กรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 9 คนเป็นอนุกรรมการไต่สวน) ได้พิจารณากรณี แจ้งข้อกล่าวหาแก่คณะรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าละเว้นการปฏิบัติไม่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของประเทศ จำนวน 1,921,061,629 บาท

กรณีจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองปี 2548-2553 โดยไม่มีอำนาจ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และช่วยเหลือพวกพ้องของตนเองนั้น

องค์คณะไต่สวนมีความเห็นสรุปว่า พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะชี้มูลความผิดเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กับพวก ตามข้อกล่าวหา และยังเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะคดโกงนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง รวมถึงพบว่าการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมได้ดำเนินการเยียวยาให้ทุกกลุ่ม ทุกสี ไม่ได้เยียวยาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเพียงประเด็นเดียวคือ เมื่อ ครม.มีมติให้จ่ายเงินเยียวยาแล้ว หลักการในการจ่ายเงินจะต้องมีระเบียบราชการรองรับ ซึ่งจุดนี้ยังไม่ชัดเจน แต่เป็นเพียงจุดเดียวเท่านั้น


อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้องค์คณะไต่สวนจะนำข้อสรุปนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ให้พิจารณา