เพื่อไทย รุมกินโต๊ะ ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา

ศุภชัย โพธิ์สุ

แม้ว่าข่าวของ “ครูแก้ว” ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ที่เหมือนตกอยู่คราวเคราะห์ ดูเหมือนจะซาลงไป จากวาจาบนเวทีปราศรัยที่ จ.นครพนม หลุดคำว่า “โง่” ทำพิษ

“ผมสงสาร ส.ส.สกลนคร และ ส.ส.อุดรธานี อภิปรายในสภาเรื่องงบประมาณทีไร ก็ด่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่าทำไมเอางบประมาณไปพัฒนาแต่จังหวัดบุรีรัมย์มากมาย ทำไมต้องไปพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ หรือจังหวัดสุรินทร์ แล้วสุดท้ายมาลงที่จังหวัดนครพนม ทั้งที่นครพนมมี ส.ส.ไม่กี่คน ทำไมเอางบฯมาลงเยอะเหลือเกิน”

“ผมเป็นประธานบนบัลลังก์ อยากจะบอกมันว่า ก็นครพนมมี ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่นี่ไงไอ้โง่” นายศุภชัยกล่าวปราศรัยด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียว

“มันโง่จริงหรือมันแกล้งโง่ ถ้าสกลนครอยากได้งบฯพัฒนาเยอะ ๆ มึงเลือกฝ่ายรัฐบาลซิ เลือกพรรคภูมิใจไทยสัก 6-7 เขต รับรองสกลนครเจริญทัดเทียมจังหวัดนครพนมอย่างแน่นอน”

ศุภชัย โพธิ์สุ
ศุภชัย โพธิ์สุ

ทว่ากลุ่ม ส.ส.ที่ถูกพาดพิงคือ ส.ส.สกลนคร ส.ส.อุดรธานี ของพรรคเพื่อไทย ไม่อาจอยู่นิ่งเฉย

ในวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่ากลับไป 1 รอบ

ข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าว ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยระบุว่า กลุ่ม ส.ส.ทั้งสองจังหวัดของพรรคเพื่อไทย ยกร่างคำฟ้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)-คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

วงในเพื่อไทยยกรัฐธรรมนูญมาตรา 144 และมาตรา 185 มามัดความผิดของ “ศุภชัย”

โดยเนื้อในมาตรา 144 ระบุว่า “ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้”

โทษของเรื่องนี้คือ ถ้าผู้กระทําการดังกล่าวเป็น ส.ส.หรือ ส.ว. ให้ผู้กระทําการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทําการ หรืออนุมัติให้กระทําการ หรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้ว แต่มิได้สั่งยับยั้ง

ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย

บวกกับรัฐธรรมนูญมาตรา 185 ส.ส. หรือ ส.ว.ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย

หรือแทรกแซง เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

โดยเฉพาะใน (2) กระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา

แหล่งข่าวพรรคเพื่อไทย บอกอีกว่า หลักฐานของเรื่องนี้อยู่ที่การปราศรัยของรองประธานสภา เอง ซึ่งชัด-ยิ่งกว่าชัด

คาดว่าอีกไม่นานคำร้องจะไปถึงมือองค์กรอิสระ

นอกจากนี้ “ศุภชัย” ยังมีเรื่อง “จริยธรรม” คาอยู่ที่คณะกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่มี “ชวน หลีกภัย” ประธานสภา ทำหน้าที่เป็นประธาน ครอบครองที่ดินบริเวณ “ป่าดงพะทาย” ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เหลือ “ประธานชวน” นัดพิจารณา

แต่อีกด้านหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สั่งเพิกถอนที่ดินของ “ศุภชัย” จำนวน 39 แปลง เนื้อที่เกือบ 200 ไร่

โดยเป็นที่ดินจับจองได้มาจากการซื้อขายใบจับจอง ถือว่าผิดเงื่อนไข จะต้องมีการจำหน่าย เพิกถอน-คืนสภาพ

พื้นที่เลือกตั้ง ส.ส.นครพนม แข่งกันดุเดือด

ศุภชัย-ครูแก้ว โดนรุมกินโต๊ะ จากทุกทิศทาง

แม้จะยกมือขอโทษเพื่อน ส.ส.กลางสภา แต่ความแค้นยังคงฝังหุ่น !