ครม.อนุมัติ 7,500 ล้าน อุ้มผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วย

ค่าไฟ
ภาพจาก PIXABAY

ครม.อนุมัติ 7,500 ล้าน อุ้มผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วย ระยะเวลา 4 เดือน 

วันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าช่วงราคาพลังงานสูง กลุ่มบ้านอาศัยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน ม.ค.-เม.ย.66  วงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา รัฐบาลช่วยเหลือค่าไฟไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 วงเงิน 1,725 ล้านบาท  ครั้งที่สอง เดือนกันยายน.-ธันวาคม 2565 วงเงิน 9,128 ล้านบาท รวมทั้งสองครั้ง 10,853 ล้านบาท หากรวมครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 รวม 3 ครั้ง วงเงิน 18,353 ล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงอยู่

Advertisement

กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท จะมาจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,200 ล้านบาท และจากเงินสนับสนุนจาก ปตท.ประมาณ 4,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน  โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่ของ กฟน. และกฟภ.

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2566 โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

-ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย

– ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 – 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน 7, 500 ล้านบาทหรือประมาณ 1868.06 ล้านบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน

Advertisement

ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (19 มีนาคม 2565 และ 19 เมษายน 2565)  เห็นชอบมาตรการด้านราคาค่าไฟฟ้า โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า ft)  แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน  ระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่พฤษภาคม – สิงหาคม  65 โดยวงเงิน 1,724.90 ล้านบาท

และ มติคณะรัฐมนตรี่ ( 13 กันยายน 2565) เห็นชอบช่วยเหลือ ค่า ft แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือนระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกันยายน- ธันวาคม 65 ) วงเงิน  9,128.4120 ล้านบาท ด้วย  ทำให้รัฐบาลได้ช่วยค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นไปแล้ว  18,353. 362 ล้านบาท

“นายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ได้หารือกับกระทรวงพลังงาน และได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ผลกระทบในช่วงที่ราคาพลังงานยังสูงอยู่” นายอนุชา กล่าว