อัพเดต ส.ส. 30 รวมไทยสร้างชาติ เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ตึกเช่า” เขย่าประยุทธ์

อัพเดต ส.ส. 30 รวมไทยสร้างชาติ เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ตึกเช่า” เขย่าประยุทธ์

ศึกอภิปราย ส.ว.ทรงเอ-ทุนจีนสีเทา กลายเป็นชนักปักหลัง พล.อ.ประยุทธ์-พรรครวมไทยสร้างชาติก่อนถึงวันเลือกตั้ง 66

นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 day one พรรครวมไทยสร้างชาติตั้งพรรคในทำเนียบ จนถึงปัจจุบันมี asset ที่เป็นนักการเมือง-ส.ส.ตัวเป็น ๆ สมาชิกพรรคและทรัพย์สิน รายรับ-รายจ่าย เป็นต้นทุนต้องจ่ายให้เป็น “พรรคหลักร้อย”

30 ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ

ส.ส.เขต ที่ย้ายเข้ามาแล้ว และมีใจย้ายเข้ามาพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ 20 คน 1.นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี 2.น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ 3.นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี 4.นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.ระยอง 5.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี

6.นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 7.นายสมบัติ อำนาคะ ส.ส.สระบุรี 8.นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เพชรบุรี 9.นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร 10.นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ 11.นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.พิษณุโลก

12.นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท 13.นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช 14.นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา 15.นายพยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา 16.ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ส.ส.สงขลา 17.นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา

18.น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. 19.นายประสิทธ์ มะหะหมัด ส.ส.กทม และ 20.บ้านใหญ่ยาวอหะซัน นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส

พรรคประชาธิปัตย์ 6 คน 1.น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช 2.นางรังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม 3.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 4.พ.ท.สินธพ แก้ววิจิตร ส.ส.นครปฐม 5.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี 6.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก

พรรคพลังท้องถิ่นไท 2 คน 1.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี 2.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี

พรรครวมพลัง 1 คน บ้านใหญ่จุลใส ลูกช้าง นายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชาชาติ 1 คน บ้านใหญ่ซูสารอ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

ส่วนนักการเมืองมีชื่อที่จะมาเติมคะแนน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ อาทิ แม่เลี้ยงติ๊ก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู และบ้านราชสีห์ นายเจือ ราชสีห์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

เสี่ยติ่ง นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ และลูกสาว-น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลเมืองไทย นางบุญญาพร นาตะธนภัทร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย และนายธนกร วังบุญคงชนะ เด็กเมืองคอน องครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์

ที่ตั้งตึกเช่าหลอนบิ๊กตู่

จากข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ พรรครวมไทยสร้างชาติ มีสมาชิก 11,533 คน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

ขณะที่ข้อมูลเงินบริจาคให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ย้อนหลัง ตั้งแต่นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ออกไปตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติรอไว้ ก่อนที่นายพีระพันธุ์ จะมาเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

เปิดสมบัติพรรค

ปี 2565 เดือนพฤศจิกายน จำนวน 3 ล้านบาท ประกอบด้วย นายชัยชาญ อุปพันธ์ 1 ล้านบาท บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 ล้านบาท บริษัท อี.เอ็น.ซ็อฟท จำกัด 1 ล้านบาท

เดือนสิงหาคม จำนวน 2,015,000 บาท ประกอบด้วย นายจักรี ค้าไม้ 10,000 บาท น.ส.ณัฐวรรณ จึงสมานญาติ 10,000 บาท นายนราวิชญ์ เครือประเสริฐ 5,000 บาท น.ส.นววรรณ จารุทรรศน์ 10,000 บาท

พล.ร.อ.สมศักดิ์ ขันธหิรัญ 50,000 บาท น.ส.สุดารัตน์ อยู่ชา 30,000 บาท นายศุภวิทย์ วงษ์วีระ 50,000 บาท นายคงฤทธิ์ เจริญทรัพย์ 50,000 บาท น.ส.วณฑยา ศักดิ์สมบูรณ์ 500,000 บาท

บริษัท เจเอ็กซ์เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 500,000 บาท บริษัท สเตป โซลูชั่น จำกัด 400,000 บาท บริษัท พราวคอนเนคชั่น จำกัด 400,000 บาท

เดือนพฤษภาคม นายสุธน ปรางค์เกรียงไกร จำนวน 150,000 บาท เดือนเมษายน นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย จำนวน 150,000 บาท

ปี 2564 เดือนพฤศจิกายน จำนวน 500,000 บาท ประกอบด้วย นายดนุเดช ตั้งอยู่เย็น 200,000 บาท นายวิโรจน์ สมบัติมล 300,000 บาท

พรรครวมไทยสร้างชาติ รายงานงบการเงินประจำปี 2564 ต่อ กกต. ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยงบฯแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวม 234,331 บาท มีหนี้สินรวม 24,500 บาท

ขณะที่งบฯรายได้และค่าใช้จ่ายปี’64 (31 มีนาคม 2564-31 ธันวาคม 2564) มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 209,831 บาท ประกอบด้วย รายได้รวม 1,874,390 บาท แบ่งออกเป็น รายได้เงินทุนประเดิมพรรค 1,038,000 บาท รายได้เงินบริจาค 500,000 บาท รายได้เงินค่าบำรุงสมาชิกพรรค 335,000 บาท ดอกเบี้ยรับ 1,390 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม 1,664,559 บาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายบุคลากร 793,500 บาท ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 3,875 บาท ค่าเช่าสำนักงาน 190,000 บาท ค่าตรวจสอบบัญชี 7,000 บาท ค่าบริการทางบัญชี 8,000 บาท ค่าธรรมเนียม 2,527 บาท

ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 20,000 บาท ค่าโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 449,129 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 96,750 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก 83,954 บาท ค่าไปรษณีย์ 324 บาท ค่าภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้ 9,500 บาท

พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ยื่นคำขอจดจัดตั้งพรรคกับนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไว้ในทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อ 31 มีนาคม 2564

โดยสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ (ตึกสำนักงานให้เช่า) ถนนรัชดาภิเษก รัชดาภิเษก ดินแดง กทม.10400

สำนักงานสาขาพรรค จำนวน 4 แห่ง ลำดับที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150

ลำดับที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 99/21 หมู่ที่ 2 ตำบลสามกอ อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยา 13110

ลำดับที่ 3 จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่เลขที่ 248 หมู่ที่ 5 ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

ลำดับที่ 4 จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 294/67 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

ตัวแทนเขตพรรคประจำจังหวัด 6 แห่ง ตัวแทนเขตพรรคเขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวแทนเขตพรรคเขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวแทนเขตพรรคเขต 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวแทนเขตพรรคเขต 2 จังหวัดอุดรธานี ตัวแทนเขตพรรคเขต 10 จังหวัดนราธิวาส ตัวแทนเขตพรรคเขต 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มาจาก 4 ทาง ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินบริจาค) และเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง)

เอฟเฟ็กต์ “เงินทุนสีเทา” และสำนักงานที่มี ส.ว.ทรงเอ เป็นเจ้าของ พ่นพิษ พรรค พล.อ.ประยุทธ์ อาจไปไม่ถึงนายกฯ สมัยสาม