ครม.อนุมัติงบฯฉุกเฉิน 3,191.74 ล้านบาท แก้ปัญหาค่าไฟแพง

เงินเฟ้อ ราคาพลังงาน น้ำมัน ค่าไฟฟ้า

ครม.อนุมัติงบฯกลางปี 2566 วงเงิน 3,191 ล้านบาท อุ้มค่าไฟฟ้ารายย่อยไม่เกิน 300 หน่วย ลดภาษีสรรพสามิตรดีเซล ตั้งแต่ 16 มีนาคมเป็นต้นไป รัฐสูญรายได้ 8,050 ล้านบาท

วันที่ 7 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ งบฯกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2566 วงเงิน 3,191.74 ล้านบาท ให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

แบ่งออกเป็น กฟน. จำนวน 2.2 ล้านราย วงเงิน 517 ล้านบาท กฟผ. จำนวน 17.42 ล้านราย วเงิน 2,674 ล้านบาท เพื่อเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้างวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 66 โดยให้ส่วนลดไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้ ค่าไฟฟ้า 1-150 หน่วย ลดเอฟที 92.4 สตางค์ ค่าไฟฟ้า 151-300 หน่วย ลดค่าเอฟที 67.04 สตางค์


นอกจากนี้ยังเห็นชอบประกาศร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดสรรพสามิตรดีเซล เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็นน้ำมันดีเซล 7,940 ล้านบาท น้ำมันเตา 140 ล้านบาท โดยรัฐสูญเสียรายได้ 8,050 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป