5 เหตุผล ที่ค่าไฟงวด 2 ไม่ควรเกิน 5 บาท/หน่วย

ส.อ.ท.ชู 3 คีย์ซักเซส ลดต้นทุนค่าไฟ ย้ำจุดยืนขอรัฐตรึงค่าเอฟที เปิด 5 เหตุผลที่ค่าไฟงวด 2 ‘ประชาชน-เอกชน’ ต้องได้จ่ายไม่เกิน 5 บาท/หน่วย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าจุดยืนของ สอท.ในการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าในงวดที่ 2/เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 เพื่อให้ค่าไฟของครัวเรือนไม่แพงขึ้นกว่าเดิม โดยภาครัฐต้องหางบประมาณจากส่วนอื่นมาสนับสนุน และของภาคธุรกิจไม่ควรเกิน 5 บาทต่อหน่วย

3 Key Success Factors (KSF ) ในการลดต้นทุนค่าพลังงานและค่าไฟฟ้า

Advertisement

โดยมี 3 Key Success Factors (KSF) ในการลดต้นทุนค่าพลังงานและค่าไฟฟ้าของบ้านเรา ให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจคือ 1) ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้วยการทำงานแบบมีทีมเวิร์ก มีข้อมูล facts & data ร่วมสร้างสรรค์ด้วยเป้าหมายของประเทศเป็นที่ตั้ง การก้าวข้าม ผ่าน Comfort Zone เดิม ๆ ด้วยความกล้าหาญและจริงใจ

2) การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทุกคน ในเรื่องการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อบรรเทาปัญหาจากวิกฤตพลังงานและค่าไฟฟ้าในครั้งนี้

Advertisement

3) ผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลังงาน และไฟฟ้าควรยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็น Big Brothers โดยเฉพาะในวงการไฟฟ้าควรจะได้มองเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าความสำเร็จทางธุรกิจและความร่ำรวยทั้งขององค์กรและส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนความลำบากยากแค้นของประชาชนทั่วไป และ SMEs

ทั้งนี้ เหตุผลเชิงบวก

งวด 2/66 เทียบกับงวด 1/66 ประกอบด้วย 1) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นร่วม 15% 2) ค่าพลังงานทั้งดีเซล อื่น ๆ และ LNG ที่ต่ำลง

Advertisement

3) ปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งมีราคาถูก มีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ

4) มีคณะทำงานร่วมรับเอกชนช่วยกันหารือหาทางออกอย่างสร้างสรรค์

5) มีเวลาทำงานร่วม 3 เดือน

เทียบกับครั้งที่แล้ว (ปลายธันวาคม 2565) ที่ใช้เวลาแค่ 1 สัปดาห์ในการแก้สมมติฐาน ค่า FT

5 เหตุผลที่ค่าไฟงวด 2 ไม่ควรเกิน 5 บาท/หน่วย